Groeperweg 21a - Agrarisch naar Wonen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude Dossier NL.IMRO.0339.WZ2017Groep21a Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0339.WZ2017Groep21a-ow01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.182 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen (art. 3) 3.182 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 2) 3.182 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Groeperweg