Groeperweg 21a - Agrarisch naar Wonen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.WZ2017Groep21a
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0339.WZ2017Groep21a-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 12-02-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.182 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 3.182 100,00%
- Wonen (art. 3) 3.182 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructiewetzone 3.182 100,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 2) 3.182 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Grebbelinielandschap detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking NB-wet, locatie: Groeperweg 5 te Renswoude detail
Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude detail
Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude detail
Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist detail
Bekendmaking NB wet voor bedrijven gelegen in Leersum, Overberg en Maarsbergen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Groeperweg Renswoude detail

Meer weten over adressen?