Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wijzigingsplan Groeperweg 9 Renswoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Renswoude
DossierNL.IMRO.0339.WZ2018Groep9
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0339.WZ2018Groep9-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 26-02-2018
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 24.446 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 24.446 100,00%
- Agrarisch (art. 3) 24.446 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Groeperweg 9 Renswoude vastgesteld 15-01-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Grebbelinielandschap vastgesteld 08-12-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet, locatie: Groeperweg 5 te Renswoude 23-05-2019 23-05-2019 detail
verkeersbesluit Bekendmaking verkeersmaatregel voor de provinciale weg N224 binnen de bebouwde kom te Renswoude 23-05-2019 23-05-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB-wet t.b.v. diverse locaties in de gemeente Renswoude 23-05-2019 23-05-2019 detail
vuurwerkvergunning Acceptatie vuurwerkmelding, locatie: park aan Bovenpad te Leersum 23-05-2019 23-05-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking Bodemverontreiniging in Doorn: Heuvelweg 1 (UT158100176) 23-05-2019 23-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Groeperweg Renswoude detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox