6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied Rhenen heeft op 10-02-2015 de status geconsolideerd gekregen door Rhenen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rhenen
Dossier
NL.IMRO.0340.ConsolidatieplBGB
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0340.ConsolidatieplBGB-oh05
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.000.400 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 17.032.380 44,82%

- Bedrijf (art. 4) 243.211 0,64%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 6.788 0,02%

- Bos (art. 6) 12.392.225 32,61%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 153.407 0,40%

- Detailhandel (art. 8) 9.920 0,03%

- Horeca (art. 9) 39.758 0,10%

- Kantoor (art. 10) 453 0,00%

- Maatschappelijk (art. 11) 28.395 0,07%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 57.031 0,15%
- Maatschappelijk - Militaire Zaken (art. 13) 138.652 0,36%
- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 14) 80.941 0,21%

- Natuur (art. 15) 3.792.782 9,98%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 274.586 0,72%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 179.095 0,47%

- Sport (art. 18) 90.175 0,24%
- Sport - Manege (art. 19) 28.689 0,08%

- Verkeer (art. 20) 1.075.535 2,83%
- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 85.081 0,22%

- Water (art. 22) 1.174.344 3,09%

- Wonen (art. 23) 1.049.394 2,76%
- Wonen - Zorgwoning (art. 24) 67.546 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 43.391 0,11%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 26) 980.309 2,58%

- Waarde - Aardkundige Waarden (art. 27) 2.735.430 7,20%
- Waarde - Archeologie (art. 28) 33.261.106 87,53%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 1.399.916 3,68%
- Waarde - Archeologisch Monument (art. 30) 1.366.689 3,60%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 1.105.069 2,91%
- Waarde - Landgoed (art. 32) 8.954.190 23,56%

- Waterstaat - Waterberging (art. 33) 1.348.750 3,55%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 993.845 2,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 38.1) 283.516 0,75%

- milieuzone - waterwingebied (art. 38.2) 141.984 0,37%

- overige zone - archeologische waarde (art. 28) 1.293.821 3,40%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 3) 37.350 0,10%
- overige zone - hoge verwachtingswaarde (art. 28) 23.574.658 62,04%
- overige zone - lage verwachtingswaarde (art. 28) 3.041.119 8,00%
- overige zone - middelhoge verwachtingswaarde (art. 28) 6.998.490 18,42%

- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 18.331.322 48,24%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.8) 3.528.369 9,29%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 3.8) 1.440.899 3,79%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 4.6) 28.992 0,08%