Geo- en vastgoeddata op locatie:

Scoutingterreinen Bosstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSOE0016
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSOE0016-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 12-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.107 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 5.107 100,00%
- Maatschappelijk (art. 3) 5.107 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.107 100,00%
Waarde - Archeologie - Middelhoge verwachting (art. 4) 5.107 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.484 29,05%
geluidzone - spoor (art. 8) 1.484 29,05%
Milieuzone 5.107 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 8) 5.107 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat ontwerp 28-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Verlengde Paltzerweg te Soest (UT034202651) 23-04-2019 23-04-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking acceptatie melding Evenemententerrein Talmalaan Soest 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Arenagebied / Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202757) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: NS emplacement Soest geval 460 (UT034200249) 23-04-2019 23-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
den Blieklaan Soest detail
Bosstraat Soest detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox