Scoutingterreinen Bosstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest Dossier NL.IMRO.0342.BPSOE0016 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0342.BPSOE0016-0301 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.107 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk (art. 3) 5.107 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - Middelhoge verwachting (art. 4) 5.107 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - spoor (art. 8) 1.484 29,05%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 8) 5.107 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
den Blieklaan
Bosstraat