Geo- en vastgoeddata op locatie:

Achtbedrijfswoningen Soestdijkse Grachten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSOE0036
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSOE0036-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 17-10-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.603 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 1.890 52,46%
- Bedrijventerrein (art. 3) 1.890 52,46%
Gemengd 1.713 47,54%
- Gemengd (art. 4) 1.713 47,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.603 100,00%
Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 5) 3.000 83,28%
Waarde - Archeologie middelhoge verwachting (art. 6) 602 16,72%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluplan nota parkeernormen auto en fiets ontwerp 24-04-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding Bodemsanering: locatie Verlengde Paltzerweg 1 te Soest (UT034202775) 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Verlengde Paltzerweg te Soest (UT034202651) 22-04-2019 22-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg nabij gebouw 301 te Soest (UT034202654) 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ecoduct stortplaats, Dolderseweg te Soest (UT034200265) 22-04-2019 22-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beckeringhstraat Soest detail
Industrieweg Soest detail
Kostverlorenweg Soest detail
Laanstraat Soest detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox