Geo- en vastgoeddata op locatie:

Achtbedrijfswoningen Soestdijkse Grachten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSOE0036
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSOE0036-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 17-10-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.603 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 1.890 52,46%
- Bedrijventerrein (art. 3) 1.890 52,46%
Gemengd 1.713 47,54%
- Gemengd (art. 4) 1.713 47,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.603 100,00%
Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 5) 3.000 83,28%
Waarde - Archeologie middelhoge verwachting (art. 6) 602 16,72%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluplan nota parkeernormen auto en fiets ontwerp 24-04-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest 21-06-2019 21-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047) 21-06-2019 21-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Arenagebied / Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202757) 21-06-2019 21-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking acceptatie melding Evenemententerrein Talmalaan Soest 21-06-2019 21-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: NS emplacement Soest geval 460 (UT034200249) 21-06-2019 21-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beckeringhstraat Soest detail
Industrieweg Soest detail
Kostverlorenweg Soest detail
Laanstraat Soest detail

Meer weten over adressen?