Molenstraat tussen 137 en 157

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSOE0047
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSOE0047-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-03-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 20-03-2019
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.303 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.623 14,32%
- Groen - Wijkgroen (art. 3) 3.623 14,32%
Maatschappelijk 2.177 8,60%
- Maatschappelijk (art. 4) 2.177 8,60%
Recreatie 18.393 72,69%
- Recreatie (art. 5) 18.393 72,69%
Verkeer 1.110 4,39%
- Verkeer (art. 6) 1.110 4,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 46.084 182,13%
Waarde - Archeologie hoge verwachting AWV1 (art. 7) 2.857 11,29%
Waarde - Archeologie waardevol gebied 2 (art. 8) 22.446 88,71%
Waarde - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (art. 9) 20.781 82,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
Parapluplan nota parkeernormen auto en fiets detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg nabij gebouw 301 te Soest (UT034202654) detail
Melding Bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202654) detail
Melding Bodemsanering: locatie Verlengde Paltzerweg 1 te Soest (UT034202775) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ecoduct stortplaats, Dolderseweg te Soest (UT034200265) detail
Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest detail

Vergunningen in de gaten houden?