Geo- en vastgoeddata op locatie:

Soesterberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSTB0006
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSTB0006-0104
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 11-09-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.029.557 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 18.275 0,90%
- Agrarisch (art. 3) 18.275 0,90%
Bedrijf 279.319 13,76%
- Bedrijf (art. 4) 279.319 13,76%
Bos 134.312 6,62%
- Bos (art. 5) 134.312 6,62%
Centrum 5.445 0,27%
- Centrum (art. 6) 5.445 0,27%
Cultuur en ontspanning 16.097 0,79%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 16.097 0,79%
Detailhandel 4.641 0,23%
- Detailhandel (art. 8) 4.641 0,23%
Groen 187.158 9,22%
- Groen - Structuurgroen (art. 9) 25.224 1,24%
- Groen - Wijkgroen (art. 10) 161.934 7,98%
Horeca 10.979 0,54%
- Horeca (art. 11) 10.979 0,54%
Kantoor 32.937 1,62%
- Kantoor (art. 12) 32.937 1,62%
Maatschappelijk 97.049 4,78%
- Maatschappelijk (art. 13) 44.293 2,18%
- Maatschappelijk - Militaire zaken (art. 14) 52.756 2,60%
Natuur 37.845 1,86%
- Natuur (art. 15) 37.845 1,86%
Recreatie 10.224 0,50%
- Recreatie (art. 16) 10.224 0,50%
Tuin 310.539 15,30%
- Tuin (art. 17) 105.796 5,21%
- Tuin - Bostuin (art. 18) 182.578 9,00%
- Tuin - Overkapping (art. 19) 22.165 1,09%
Verkeer 402.787 19,85%
- Verkeer (art. 20) 402.787 19,85%
Wonen 415.995 20,50%
- Wonen (art. 21) 405.606 19,98%
- Wonen - Gestapeld (art. 22) 10.389 0,51%
Woongebied 65.828 3,24%
- Woongebied (art. 23) 65.828 3,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 73.226 3,61%
Leiding - Riool (art. 24) 25.070 1,24%
Leiding - Water (art. 25) 48.157 2,37%
Waarde 2.375.391 117,04%
Waarde - Archeologie lage verwachting (art. 26) 1.508.517 74,33%
Waarde - Archeologie middelhoge verwachting (art. 27) 518.969 25,57%
Waarde - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (art. 28) 347.905 17,14%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 60 0,00%
luchtvaartverkeerzone (art. 32) 60 0,00%
Veiligheidszone 1.254 0,06%
veiligheidszone - lpg (art. 32) 1.153 0,06%
veiligheidszone - vuurwerk (art. 32) 100 0,00%
Wro-zone 9.147 0,45%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 34) 674 0,03%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34) 5.943 0,29%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 34) 762 0,04%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 34) 1.322 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 34) 447 0,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Oude_Tempel voorontwerp 23-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg Noord vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veldmaarschalk Montgomeryweg 44, Soesterberg vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpshart vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding Bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202654) 24-04-2019 24-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding Bodemsanering: locatie Verlengde Paltzerweg 1 te Soest (UT034202775) 24-04-2019 24-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ecoduct stortplaats, Dolderseweg te Soest (UT034200265) 24-04-2019 24-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg nabij gebouw 301 te Soest (UT034202654) 24-04-2019 24-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest 24-04-2019 24-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Amersfoortsestraat Soesterberg detail
van Angerenstraat Soesterberg detail
Antonie van Leeuwenhoeklaan Soesterberg detail
Apollo Soesterberg detail
Aviatik Soesterberg detail
Bakkeneslaan Soesterberg detail
Banningstraat Soesterberg detail
Bloemheuvel Soesterberg detail
De Brik Soesterberg detail
Centurionbaan Soesterberg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox