Geo- en vastgoeddata op locatie:

Oude_Tempel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSTB0010
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSTB0010-0102
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 23-12-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 163.740 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bos 3.670 2,24%
- Bos - Bostuin (art. 3) 3.670 2,24%
Groen 31.446 19,20%
- Groen - Wijkgroen (art. 4) 31.446 19,20%
Verkeer 4.397 2,69%
- Verkeer (art. 5) 4.397 2,69%
Wonen 808 0,49%
- Wonen (art. 6) 808 0,49%
Woongebied 123.419 75,37%
- Woongebied - Oude Tempel (art. 7) 123.419 75,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 319.773 195,29%
Waarde - Archeologie - Lage verwachting (art. 8) 163.740 100,00%
Waarde - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (art. 9) 156.032 95,29%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 111.302 67,97%
geluidzone - school (art. 13.2) 4.634 2,83%
geluidzone - snelweg (art. 13.1) 106.667 65,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Oude_Tempel voorontwerp 23-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Apollo Noord KdK vastgesteld 20-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
vuurwerkvergunning Bekendmaking acceptatie melding Evenemententerrein Talmalaan Soest 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Arenagebied / Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202757) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Verlengde Paltzerweg te Soest (UT034202651) 23-04-2019 23-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding Bodemsanering: locatie Verlengde Paltzerweg 1 te Soest (UT034202775) 23-04-2019 23-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Tempellaan Soesterberg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox