Oude_Tempel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSTB0010
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSTB0010-0102
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 23-12-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 163.740 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bos 3.670 2,24%
- Bos - Bostuin (art. 3) 3.670 2,24%
Groen 31.446 19,20%
- Groen - Wijkgroen (art. 4) 31.446 19,20%
Verkeer 4.397 2,69%
- Verkeer (art. 5) 4.397 2,69%
Wonen 808 0,49%
- Wonen (art. 6) 808 0,49%
Woongebied 123.419 75,37%
- Woongebied - Oude Tempel (art. 7) 123.419 75,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 319.773 195,29%
Waarde - Archeologie - Lage verwachting (art. 8) 163.740 100,00%
Waarde - Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht (art. 9) 156.032 95,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 111.302 67,97%
geluidzone - school (art. 13.2) 4.634 2,83%
geluidzone - snelweg (art. 13.1) 106.667 65,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Oude_Tempel detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Apollo Noord KdK detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bodemverontreiniging in Soest: NS emplacement Soest geval 460 (UT034200249) detail
Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047) detail
Bodemverontreiniging in Soest: Arenagebied / Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202757) detail
Bekendmaking acceptatie melding Evenemententerrein Talmalaan Soest detail
Melding bodemsanering, locatie: Verlengde Paltzerweg te Soest (UT034202651) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Tempellaan Soesterberg detail

Meer weten over adressen?