Geo- en vastgoeddata op locatie:

Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSTB0012
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSTB0012-0501
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 09-05-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 209.779 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 90.350 43,07%
- Bedrijventerrein (art. 3) 90.350 43,07%
Gemengd 11.951 5,70%
- Gemengd (art. 4) 9.121 4,35%
- Gemengd - Postweg (art. 5) 2.831 1,35%
Groen 18.754 8,94%
- Groen - Wijkgroen (art. 6) 18.754 8,94%
Kantoor 1.284 0,61%
- Kantoor (art. 7) 1.284 0,61%
Overig 11.173 5,33%
- Overig - De Ridder en Wonen (art. 8) 11.173 5,33%
Tuin 7.629 3,64%
- Tuin (art. 9) 7.629 3,64%
Verkeer 32.917 15,69%
- Verkeer (art. 10) 32.917 15,69%
Wonen 23.437 11,17%
- Wonen (art. 11) 23.437 11,17%
Woongebied 12.285 5,86%
- Woongebied - Gestapeld (art. 12) 7.021 3,35%
- Woongebied - Soesterberg Noord (art. 13) 5.264 2,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 209.779 100,00%
Waarde - Archeologie - Lage verwachting (art. 14) 209.779 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 191.821 91,44%
geluidzone - industrie nks (art. 18) 8.376 3,99%
geluidzone - weg cumulatie (art. 18) 153.254 73,05%
geluidzone - weg n237 (art. 18) 15.096 7,20%
geluidzone - weg oostelijke ontsluiting (art. 18) 15.096 7,20%
Luchtvaartverkeerzone 77.817 37,09%
luchtvaartverkeerzone (art. 18) 77.817 37,09%
Wetgevingzone 18.027 8,59%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 20) 3.131 1,49%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 20) 7.739 3,69%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 20) 3.257 1,55%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 20) 2.113 1,01%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 20) 1.788 0,85%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg Noord vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veldmaarschalk Montgomeryweg 44, Soesterberg vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veldmaarschalk Montgomeryweg 44, Soesterberg ontwerp 17-05-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Verlengde Paltzerweg te Soest (UT034202651) 23-04-2019 23-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg nabij gebouw 301 te Soest (UT034202654) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ecoduct stortplaats, Dolderseweg te Soest (UT034200265) 23-04-2019 23-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Amersfoortsestraat Soesterberg detail
Batenburgweg Soesterberg detail
Posthoorn Soesterberg detail
Brievengaarder Soesterberg detail
Postdwarsweg Soesterberg detail
Postweg Soesterberg detail
Schooldwarsweg Soesterberg detail
Stemerdingweg Soesterberg detail
Sterrenbergweg Soesterberg detail
Veldm Montgomeryweg Soesterberg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox