Kampweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSTB0015
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSTB0015-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 12-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.744 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 5.932 43,16%
- Verkeer (art. 3) 5.932 43,16%
Woongebied 7.812 56,84%
- Woongebied (art. 4) 7.812 56,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.910 101,21%
Waarde - Archeologie lage verwachting (art. 5) 13.744 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie gemeentelijk beschermd dorpgezicht (art. 6) 167 1,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 13.744 100,00%
geluidzone - weg (art. 10) 13.744 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Dorpshart detail kaart
Kampweg detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Dorpshart detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking acceptatie melding Evenemententerrein Talmalaan Soest detail
Bodemverontreiniging in Soest: Arenagebied / Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202757) detail
Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047) detail
Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg nabij gebouw 301 te Soest (UT034202654) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Noorduyn Soesterberg detail
Kampweg Soesterberg detail

Meer weten over adressen?