Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kampweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSTB0015
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSTB0015-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 12-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.744 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 5.932 43,16%
- Verkeer (art. 3) 5.932 43,16%
Woongebied 7.812 56,84%
- Woongebied (art. 4) 7.812 56,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.910 101,21%
Waarde - Archeologie lage verwachting (art. 5) 13.744 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie gemeentelijk beschermd dorpgezicht (art. 6) 167 1,21%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 13.744 100,00%
geluidzone - weg (art. 10) 13.744 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpshart vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kampweg vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpshart ontwerp 19-05-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
vuurwerkvergunning Bekendmaking acceptatie melding Evenemententerrein Talmalaan Soest 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Verlengde Paltzerweg te Soest (UT034202651) 23-04-2019 23-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg nabij gebouw 301 te Soest (UT034202654) 23-04-2019 23-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ecoduct stortplaats, Dolderseweg te Soest (UT034200265) 23-04-2019 23-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Noorduyn Soesterberg detail
Kampweg Soesterberg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox