Geo- en vastgoeddata op locatie:

Dorpshart

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.BPSTB0019
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0342.BPSTB0019-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 19-05-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 18-05-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.598 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 7.598 100,00%
- Gemengd (art. 3) 7.598 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 7.598 100,00%
Waarde - Archeologie - Lage verwachting (art. 4) 7.598 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 7.598 100,00%
geluidzone - weg (art. 8) 7.598 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpshart vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kampweg vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpshart ontwerp 19-05-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding Bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202654) 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Verlengde Paltzerweg te Soest (UT034202651) 19-06-2019 19-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet tbv verschillende locaties in de gemeente Soest 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg Verlengde Paltzerweg nabij gebouw 301 te Soest (UT034202654) 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ecoduct stortplaats, Dolderseweg te Soest (UT034200265) 19-06-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?