Geo- en vastgoeddata op locatie:

Insingerstraat 19

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.WPLG0010
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0342.WPLG0010-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 15-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.303 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 648 19,62%
- Tuin (art. 3) 648 19,62%
Verkeer 762 23,08%
- Verkeer (art. 4) 762 23,08%
Wonen 1.892 57,30%
- Wonen (art. 5) 1.892 57,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.303 100,00%
Waarde - Archeologie - middelhoge verwachting (art. 6) 3.303 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Insingerstraat 19 ontwerp 07-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied onherroepelijk 03-06-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: Arenagebied / Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202757) 18-06-2019 18-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking acceptatie melding Evenemententerrein Talmalaan Soest 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Soest: NS emplacement Soest geval 460 (UT034200249) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding Bodemsanering, locatie: Museumkwartier Vliegbasis Soesterberg (UT034202654) 18-06-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Insingerstraat Soest detail

Meer weten over adressen?