Geo- en vastgoeddata op locatie:

Koninginnelaan 148

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Soest
DossierNL.IMRO.0342.WPSOE0019
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0342.WPSOE0019-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-01-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.003 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 782 39,04%
- Tuin (art. 3) 782 39,04%
Wonen 1.221 60,96%
- Wonen (art. 4) 1.221 60,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.003 100,00%
Waarde - Archeologie hoge verwachting (art. 5) 1.706 85,14%
Waarde - Archeologie middelhoge verwachting (art. 6) 298 14,86%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.059 52,86%
geluidzone - weg (art. 1) 1.059 52,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Koninginnelaan 148 vastgesteld 22-03-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Koninginnelaan 148 ontwerp 12-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied onherroepelijk 03-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
vuurwerkvergunning Bekendmaking Acceptatie vuurwerkmelding, locatie: Hermesweg te Baarn 19-06-2019 19-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking Acceptatie vuurwerkmelding, locatie: Amsterdamsestraatweg te Baarn 19-06-2019 19-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking Ontbrandingstoestemming Kasteel Hooge Vuursche (kasteeltuin) 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: VM Gasfabriek te Baarn (UT030800001) 19-06-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Landschapsverordening, locatie: Achtereemlandseweg en Grimmesteinseweg te Baarn 19-06-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Koninginnelaan Soest detail

Meer weten over adressen?