7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016 heeft op 01-12-2016 de status vastgesteld gekregen door Utrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Utrecht
Dossier
NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 186.130 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 4) 1.776 0,95%
- Bedrijf - 2 (art. 5) 73.457 39,47%

- Bedrijventerrein - 1 (art. 6) 23.203 12,47%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 7) 15.226 8,18%

- Gemengd - 1 (art. 8) 3.229 1,73%
- Gemengd - 2 (art. 9) 188 0,10%
- Gemengd - 3 (art. 10) 589 0,32%
- Gemengd - 4 (art. 11) 3.077 1,65%

- Groen - 1 (art. 12) 1.057 0,57%
- Groen - 2 (art. 13) 7.097 3,81%
- Groen - 3 (art. 14) 10 0,01%

- Kantoor (art. 15) 134 0,07%

- Tuin (art. 16) 3.457 1,86%

- Verkeer - 1 (art. 17) 10.232 5,50%
- Verkeer - 2 (art. 18) 3.016 1,62%
- Verkeer - Railverkeer - 1 (art. 19) 5.576 3,00%
- Verkeer - Railverkeer - 2 (art. 20) 4.938 2,65%
- Verkeer - Verblijfsgebied - 1 (art. 21) 235 0,13%
- Verkeer - Verblijfsgebied - 2 (art. 22) 10.446 5,61%
- Verkeer - Verblijfsgebied - 3 (art. 23) 3.724 2,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied - 4 (art. 24) 5.868 3,15%

- Water (art. 25) 441 0,24%

- Wonen - 1 (art. 26) 413 0,22%
- Wonen - 2 (art. 27) 406 0,22%
- Wonen - 3 (art. 28) 4.167 2,24%
- Wonen - 4 (art. 29) 112 0,06%
- Wonen - 5 (art. 30) 405 0,22%
- Wonen - 6 (art. 31) 131 0,07%
- Wonen - 7 (art. 32) 1.310 0,70%
- Wonen - 8 (art. 33) 451 0,24%
- Wonen - 9 (art. 34) 1.759 0,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 35) 2.338 1,26%
- Leiding - Riool (art. 36) 514 0,28%
- Leiding - Water (art. 37) 225 0,12%

- Waarde - Archeologie (art. 38) 50.377 27,07%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht - 1 (art. 39) 188 0,10%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht - 2 (art. 40) 112 0,06%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht - 3 (art. 41) 1.446 0,78%
- Waarde - Landschap (art. 42) 1.776 0,95%

- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 18.985 10,20%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 44) 162 0,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 48.1) 17.973 9,66%

- overige zone - industrieterreinzone (art. 48.2) 16.199 8,70%

- veiligheidszone - bevi (art. 48.3) 4.941 2,65%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 11.5) 736 0,40%