Geo- en vastgoeddata op locatie:

Amsterdamsestraatweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht
DossierNL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTRAA
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTRAA-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 18-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 124.411 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 45.710 36,74%
- Gemengd - 1 (art. 3) 31.744 25,52%
- Gemengd - 2 (art. 4) 13.966 11,23%
Maatschappelijk 2.305 1,85%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 5) 2.305 1,85%
Verkeer 60.694 48,78%
- Verkeer (art. 6) 40.158 32,28%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 20.536 16,51%
Wonen 15.701 12,62%
- Wonen (art. 8) 15.701 12,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 124.411 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 9) 124.411 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.016 0,82%
geluidzone - industrie (art. 13.1) 1.016 0,82%
Wetgevingzone 8.741 7,03%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.5) 8.741 7,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg vastgesteld 22-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning, Acaciastraat 3 te Utrecht, HZ_WABO-19-18931 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Afgehandelde omgevingsvergunning, Het bouwkundig splitsen (realiseren zelfstandige studio) op de begane grond van de bestaande woning, Narcisstraat 19 te Utrecht, HZ_WABO-19-05866 07-06-2019 07-08-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Utrecht - intrekken - Mariëndaalstraat 3 06-06-2019 06-08-2019 detail
overig Afgehandelde archeologievergunning, Tweede Daalsedijk 14a, HZ_ARCHVER-19-13143 04-06-2019 04-08-2019 detail
omgevingsvergunning Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een boom en het herplanten van een boom, Laan van Chartroise 174 te Utrecht, HZ_WABO-19-11295 04-06-2019 04-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Korenbloemstraat Utrecht detail
Leliestraat Utrecht detail
Cornelis Mertenssstraat Utrecht detail
1e Daalsedijk Utrecht detail
2e Daalsedijk Utrecht detail
Acaciastraat Utrecht detail
Amsterdamsestraatweg Utrecht detail
Anemoonstraat Utrecht detail
Bethlehemweg Utrecht detail
Violenstraat Utrecht detail

Meer weten over adressen?