Geo- en vastgoeddata op locatie:

Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht
DossierNL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 11-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.979 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 2.196 73,74%
- Gemengd (art. 3) 2.196 73,74%
Tuin 782 26,24%
- Tuin (art. 4) 782 26,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.957 200,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 2.979 100,00%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 6) 2.979 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad vastgesteld 22-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een steiger, langs de oever van de Stadsbuitengracht ter hoogte van park Lepelenburg te Utrecht, HZ_WABO-19-10421 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een tussenvloer in een bestaand kantoorgebouw, Smakkelaarshoek 10-14, HZ_WABO-19-12601 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, Stationsplein 20 te Utrecht, HZ_WABO-19-18692 11-06-2019 11-08-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Utrecht - vaststellen - Springweg 86 07-06-2019 07-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak in een woning, Lange Nieuwstraat 11 te Utrecht, HZ_WABO-19-18417 07-06-2019 07-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Springweg Utrecht detail
Oudegracht Utrecht detail

Meer weten over adressen?