Geo- en vastgoeddata op locatie:

Hoek Tjeerdsraklaan - Damraklaan - Groenedijk, Langerak

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht
DossierNL.IMRO.0344.BPHOEKTJEERDDAMGRO
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0344.BPHOEKTJEERDDAMGRO-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.064 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 794 13,10%
- Groen (art. 3) 794 13,10%
Verkeer 1.395 23,01%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 1.395 23,01%
Water 472 7,78%
- Water (art. 5) 472 7,78%
Wonen 3.402 56,10%
- Wonen (art. 6) 3.402 56,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.064 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 7) 6.064 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hoek Tjeerdsraklaan - Damraklaan - Groenedijk, Langerak vastgesteld 19-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Beleidsregel “Fonds Mismatch Arbeidsmarkt” 25-06-2019 25-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel passende kinderopvang: voorschoolse educatie en kinderopvang plus gemeente Utrecht 2020-2023 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Transitieregeling voorschoolse educatie 2020-2021 20-06-2019 20-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde van een daklozen locatie, Ab Harrewijnstraat 47 te Utrecht, HZ_WABO-19-18962 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit / uitweg, Tweede Oosterparklaan 270 te Utrecht, HZ_WABO-19-18234 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Groenedijk Utrecht detail
Damraklaan Utrecht detail
Tjeerdsraklaan Utrecht detail

Meer weten over adressen?