7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand heeft op 05-11-2012 de status onherroepelijk gekregen door Utrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Utrecht
Dossier
NL.IMRO.0344.BPOVERVECHTNSR
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0344.BPOVERVECHTNSR-0601
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.746.477 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 334.259 4,95%

- Bedrijf (art. 4) 267.297 3,96%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 12.679 0,19%

- Centrum (art. 6) 41.705 0,62%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 34.806 0,52%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 8) 40.707 0,60%

- Gemengd - 1 (art. 9) 24.091 0,36%
- Gemengd - 2 (art. 11) 27.073 0,40%
- Gemengd - 3 (art. 11) 947 0,01%
- Gemengd - 4 (art. 12) 351 0,01%
- Gemengd - 5 (art. 13) 5.911 0,09%
- Gemengd - 6 (art. 14) 1.105 0,02%
- Gemengd - 7 (art. 15) 190 0,00%

- Groen - 1 (art. 16) 1.499.570 22,23%
- Groen - 2 (art. 17) 148.656 2,20%

- Horeca (art. 18) 6.660 0,10%

- Kantoor (art. 19) 6.842 0,10%

- Maatschappelijk (art. 20) 345.390 5,12%

- Natuur (art. 21) 18.918 0,28%

- Recreatie (art. 22) 829.862 12,30%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 23) 5.771 0,09%

- Sport (art. 24) 92.261 1,37%

- Tuin (art. 25) 56.431 0,84%

- Verkeer (art. 26) 592.949 8,79%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 165.124 2,45%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 28) 1.006.782 14,92%

- Water (art. 29) 269.829 4,00%

- Wonen (art. 30) 749.260 11,11%
- Wonen - 1 (art. 31) 21.648 0,32%
- Wonen - 2 (art. 32) 17.224 0,26%
- Wonen - 3 (art. 33) 133.183 1,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 14.788 0,22%
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 37.367 0,55%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 36) 19.812 0,29%

- Waarde - Archeologie (art. 37) 2.510.986 37,22%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 38) 41.112 0,61%
- Waarde - Ecologie (art. 39) 286.946 4,25%
- Waarde - Landschap (art. 40) 1.506.729 22,33%

- Waterstaat - Waterkering (art. 41) 147.681 2,19%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 42) 421.449 6,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 46.1) 260.264 3,86%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 46.2.1) 244.432 3,62%

- veiligheidszone - lpg (art. 46.3) 85.996 1,27%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 46.4.1) 447.485 6,63%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 30.6) 3.862 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 46.5) 1.629 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 48.2) 117.164 1,74%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 46.6) 453 0,01%