6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Vleuterweide, Vleuten heeft op 12-06-2014 de status onherroepelijk gekregen door Utrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Utrecht
Dossier
NL.IMRO.0344.BPVLEUTERWEIDEVLEU
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0344.BPVLEUTERWEIDEVLEU-0601
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.781.344 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 42.287 1,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 1.022 0,04%

- Centrum (art. 5) 22.341 0,80%

- Detailhandel (art. 6) 22.270 0,80%

- Gemengd - 1 (art. 7) 5.275 0,19%
- Gemengd - 2 (art. 8) 6.544 0,24%
- Gemengd - Uit te werken (art. 22) 19.316 0,69%

- Groen (art. 9) 457.153 16,44%

- Maatschappelijk (art. 10) 74.725 2,69%

- Sport (art. 11) 107.046 3,85%

- Verkeer (art. 12) 118.854 4,27%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 13) 15.314 0,55%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 68.755 2,47%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 512.840 18,44%

- Water (art. 16) 195.699 7,04%

- Wonen - 1 (art. 17) 80.944 2,91%
- Wonen - 2 (art. 18) 873.009 31,39%
- Wonen - 3 (art. 19) 22.091 0,79%
- Wonen - Uit te werken (art. 23) 25.157 0,90%
- Wonen - Woonwagenstandplaatsen (art. 20) 812 0,03%

- Woongebied (art. 21) 109.888 3,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 33.026 1,19%
- Leiding - Riool (art. 25) 41.880 1,51%

- Waarde - Archeologie (art. 26) 1.204.679 43,31%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 25.338 0,91%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 28) 50.084 1,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone (art. 33.1) 3.862 0,14%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 33.2) 703.694 25,30%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 20) 304 0,01%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 2.781.344 100%
Enkelbestemming 0,69%
Enkelbestemming 0,90%