Merwede Kanaalzone

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht
DossierNL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 04-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 334.607 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Merwede Kanaalzone 334.607 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
VBB_Besluitvlak - 1 153.031 46%
VBB_Besluitvlak - 2 181.576 54%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Merwede Kanaalzone detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Actualisering diverse gebieden 2016 detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een school, Lanslaan 10-12 te Utrecht, HZ_WABO-19-29747 detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, het brandveilig gebruiken van een buitenschoolse opvang, Lingestraat 2A te Utrecht, HZ_WABO-19-01439 detail
Mandaatregister Gemeente Utrecht 2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een kiosk met reclameuitingen, Hollantlaan te Utrecht, HZ_WABO-19-27958 detail
Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht augustus 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eendrachtlaan Utrecht detail
Europalaan Utrecht detail
Kanaalweg Utrecht detail
Winthontlaan Utrecht detail
Zeehaenkade Utrecht detail
Vliegend Hertlaan Utrecht detail
Beneluxlaan Utrecht detail

Meer weten over adressen?