Geo- en vastgoeddata op locatie:

Merwede Kanaalzone

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Utrecht
DossierNL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 04-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 334.607 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Merwede Kanaalzone 334.607 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
VBB_Besluitvlak - 1 153.031 46%
VBB_Besluitvlak - 2 181.576 54%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Merwede Kanaalzone vastgesteld 22-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016 vastgesteld 01-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van de gevel en het aanbrengen van gevelreclame, Hollantlaan 18 te Utrecht, HZ_WABO-19-18840 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de erfafscheiding, Winthontlaan 24 te Utrecht, HZ_WABO-19-18029 05-06-2019 05-08-2019 detail
watervergunning Watervergunning(wijziging 36426) voor het aanleggen van een tijdelijke bouwkuip in de Galecopperwetering ten behoeve van het vervangen van een waterleidingdeel onderin het talud van de Galecopperwetering in Nieuwegein en het tijdelijk dempen van een deel van een watergang ten behoeve van een werkweg naar de werklocatie. (code HDSR43041) 05-06-2019 05-08-2019 detail
omgevingsvergunning Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van een reclame uiting op een gebouw, Beneluxlaan 1010 te Utrecht, HZ_WABO-19-16092 31-05-2019 31-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Wmo Gemeente Utrecht 29-05-2019 29-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eendrachtlaan Utrecht detail
Europalaan Utrecht detail
Kanaalweg Utrecht detail
Winthontlaan Utrecht detail
Zeehaenkade Utrecht detail
Vliegend Hertlaan Utrecht detail
Beneluxlaan Utrecht detail

Meer weten over adressen?