7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft op 23-09-2010 de status vastgesteld gekregen door Woudenberg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Woudenberg
Dossier
NL.IMRO.0351.BP2010buitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0351.BP2010buitengebied-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 33.289.140 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.453.422 40,41%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 4) 1.571.615 4,72%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarde - Beekdal (art. 5) 876.940 2,63%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarde - Relief (art. 6) 4.785.113 14,37%

- Bedrijf (art. 7) 137.033 0,41%

- Bos (art. 8) 8.761.863 26,32%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 38.854 0,12%

- Detailhandel (art. 10) 40.539 0,12%

- Horeca (art. 11) 26.905 0,08%

- Kantoor (art. 12) 28.091 0,08%

- Maatschappelijk (art. 13) 87.937 0,26%

- Natuur (art. 14) 564.910 1,70%

- Recreatie (art. 15) 404.064 1,21%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 405.099 1,22%

- Verkeer (art. 17) 1.011.651 3,04%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 146.790 0,44%

- Water (art. 19) 389.785 1,17%

- Wonen (art. 20) 558.530 1,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 21) 31.117 0,09%
- Leiding - Gas (art. 22) 143.453 0,43%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 441.301 1,33%
- Leiding - Riool (art. 24) 15.464 0,05%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 25) 248.153 0,75%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 9.594.213 28,82%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 7.845.792 23,57%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 28) 895.135 2,69%
- Waarde - Cultuurhistorie Grebbelinie (art. 28) 192.737 0,58%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 29) 543.723 1,63%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 32) 172.250 0,52%
- milieuzone - waterwingebied (art. 32) 38.072 0,11%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 32) 8.225.639 24,71%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 32) 4.975.000 14,94%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 32) 20.088.481 60,35%

- veiligheidszone - lpg (art. 32) 11.121 0,03%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 34) 67.474 0,20%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34) 1.810 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 34) 3.285.927 9,87%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 34) 96.825 0,29%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 34) 21.201 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 34) 55.392 0,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 34) 11.918.537 35,80%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 34) 1.238 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 34) 3.096 0,01%