Brinkkanterweg 23 Woudenberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Woudenberg Dossier NL.IMRO.0351.BP2015brink23 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0351.BP2015brink23-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 8.741 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - Beekdal (art. 3) 1.664 19,03%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 7.077 80,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 7.978 91,27%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 6) 5.501 62,93%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 6) 3.240 37,07%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 6) 91 1,04%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Brinkkanterweg