7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Brinkkanterweg 23 Woudenberg heeft op 13-08-2015 de status ontwerp gekregen door Woudenberg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Woudenberg
Dossier
NL.IMRO.0351.BP2015brink23
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0351.BP2015brink23-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 8.741 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - Beekdal (art. 3) 1.664 19,03%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 7.077 80,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 7.978 91,27%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 6) 5.501 62,93%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 6) 3.240 37,07%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 6) 91 1,04%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Brinkkanterweg