7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (herziening) heeft op 25-03-2013 de status ontwerp gekregen door Woudenberg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Woudenberg
Dossier
NL.IMRO.0351.HZ2012bgbdivers
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0351.HZ2012bgbdivers-ow01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 33.289.140 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 35.500 0,11%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarde - Beekdal (art. 5) 38.833 0,12%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarde - Relief (art. 6) 24.254 0,07%

- Bedrijf (art. 7) 7.609 0,02%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 1.724 0,01%

- Recreatie (art. 15) 61.185 0,18%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 34.610 0,10%

- Wonen (art. 20) 5.351 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 1.300 0,00%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 71.752 0,22%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 94.965 0,29%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 28) 5.727 0,02%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 30) 461.150 1,39%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 33) 9.308 0,03%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 33) 23.591 0,07%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 33) 171.418 0,51%

- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 35) 22.176 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 35) 43.475 0,13%