7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2015 heeft op 17-02-2015 de status vastgesteld gekregen door Wijk bij Duurstede.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Wijk bij Duurstede
Dossier
NL.IMRO.0352.bgbbuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0352.bgbbuitengebied-bva1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 45.565.307 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 30.495.574 66,93%

- Bedrijf (art. 4) 285.256 0,63%

- Bedrijventerrein (art. 5) 28.242 0,06%

- Bos (art. 6) 4.200.395 9,22%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 15.691 0,03%

- Detailhandel (art. 8) 9.188 0,02%

- Gemengd - Landgoed (art. 9) 524.294 1,15%

- Groen (art. 10) 82.169 0,18%

- Horeca (art. 11) 4.144 0,01%

- Maatschappelijk (art. 12) 49.489 0,11%

- Natuur (art. 13) 4.333.160 9,51%

- Recreatie - Dagrecreatie 1 (art. 14) 314.322 0,69%
- Recreatie - Dagrecreatie 2 (art. 15) 18.527 0,04%
- Recreatie - Jachthaven (art. 16) 51.449 0,11%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 25.823 0,06%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 60.523 0,13%

- Sport (art. 19) 177.591 0,39%

- Tuin (art. 20) 1.045 0,00%

- Verkeer (art. 21) 1.351.110 2,97%

- Water (art. 22) 2.746.814 6,03%

- Wonen (art. 23) 790.498 1,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 24) 39.170 0,09%

- Waarde - Aardkunde (art. 25) 2.115.197 4,64%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 2.141.964 4,70%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 11.734.926 25,75%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 7.064.999 15,51%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 29) 139.973 0,31%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 30) 11.543.554 25,33%
- Waarde - Landschap (art. 31) 14.297.343 31,38%
- Waarde - Natuur en landschap (art. 32) 13.798.835 30,28%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 1.660.115 3,64%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 5.305.673 11,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - drinkwaterwinning (art. 38.1) 544.471 1,19%
- milieuzone - Natura 2000 (art. 38.3) 5.173.105 11,35%
- milieuzone - stiltegebied (art. 38.2) 17.328.342 38,03%

- vrijwaringszone - dijk (art. 38.4) 2.233.491 4,90%

- wetgevingzone - natura 2000 (art. 38.5) 2.769.082 6,08%