7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 heeft op 23-04-2018 de status ontwerp gekregen door Zeist.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zeist
Dossier
NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.715.062 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Landschap (art. 3) 2.660.758 39,62%

- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 4) 746.115 11,11%

- Bedrijf (art. 5) 20.774 0,31%

- Bos (art. 6) 905.274 13,48%

- Groen (art. 8) 4.899 0,07%

- Kantoor (art. 9) 47.218 0,70%

- Maatschappelijk (art. 11) 140.602 2,09%

- Natuur (art. 12) 690.439 10,28%

- Buitenplaats (art. 7) 685.070 10,20%
- Landgoed (art. 10) 247.272 3,68%

- Recreatie (art. 13) 60.254 0,90%

- Sport (art. 14) 34.770 0,52%

- Tuin (art. 15) 7.284 0,11%

- Verkeer (art. 16) 166.253 2,48%
- Verkeer - Railverkeer (art. 17) 15.009 0,22%

- Water (art. 18) 111.173 1,66%

- Wonen (art. 19) 39.639 0,59%
- Wonen - Buitengebied (art. 20) 132.260 1,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 21) 31.075 0,46%
- Leiding - Gas (art. 22) 28.666 0,43%
- Leiding - Riool (art. 23) 1.423 0,02%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 1.562.507 23,27%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 4.132.553 61,54%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 26) 1.054.838 15,71%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 27) 1.430.365 21,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 31.2) 1.748.872 26,04%
- milieuzone - kwelgebied (art. 31.3) 1.787.263 26,62%

- overige zone - aardkundige waarde (art. 31.4) 507.174 7,55%
- overige zone - landschapstype kleinschalig landschap 1 (art. 31.1) 915.739 13,64%
- overige zone - landschapstype kleinschalig landschap 2 (art. 31.1) 657.207 9,79%
- overige zone - landschapstype landgoederen en buitenplaatsen (art. 31.1) 2.295.170 34,18%
- overige zone - landschapstype slagenlandschap 1 (art. 31.1) 1.382.377 20,59%
- overige zone - landschapstype slagenlandschap 2 (art. 31.1) 1.464.564 21,81%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.8.7) 8.682 0,13%