Geo- en vastgoeddata op locatie:

Sanatoriumlaan 37, Zeist

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zeist
DossierNL.IMRO.0355.BPSanatriumlaan37
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0355.BPSanatriumlaan37-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.015 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 1.016 14,48%
- Tuin (art. 3) 1.016 14,48%
Verkeer 1.647 23,48%
- Verkeer (art. 4) 1.647 23,48%
Wonen 4.352 62,04%
- Wonen (art. 5) 4.352 62,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 280 3,99%
Leiding - Water (art. 6) 280 3,99%
Waarde 7.015 100,00%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde middelhoog (art. 7) 7.015 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sanatoriumlaan 37, Zeist vastgesteld 05-07-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking melding bodemsanering, locatie: Beukbergenplein 7 tot en met 59 te Zeist (UT035500502) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Steeg Dr Schaepmanlaan 38-74 Van Reeneneweg 155-163 Sola, in Zeist (UT035500497 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 18-06-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Sanatoriumlaan Zeist detail
Overplaats van Oirschot Zeist detail

Meer weten over adressen?