Geo- en vastgoeddata op locatie:

Integrale versie Hoge Dennen - Kerckebosch

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zeist
DossierNL.IMRO.0355.BPivHogDenKerckb
Dossierstatusgeconsolideerd
IdentificatieNL.IMRO.0355.BPivHogDenKerckb-GC01
Planstatusgeconsolideerd
Datum planstatus 25-11-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.713.296 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 20.373 1,19%
- Bedrijf (art. 4) 20.373 1,19%
Bos 525.074 30,65%
- Bos (art. 5) 525.074 30,65%
Centrum 10.227 0,60%
- Centrum - 1 (art. 6) 10.227 0,60%
Groen 59.875 3,49%
- Groen (art. 7) 59.875 3,49%
Horeca 18.285 1,07%
- Horeca (art. 8) 18.285 1,07%
Maatschappelijk 65.110 3,80%
- Maatschappelijk (art. 9) 65.110 3,80%
Natuur 34.613 2,02%
- Natuur (art. 10) 34.613 2,02%
Tuin 131.751 7,69%
- Tuin (art. 11) 131.751 7,69%
Verkeer 264.588 15,44%
- Verkeer (art. 12) 264.588 15,44%
Water 2.591 0,15%
- Water (art. 13) 2.591 0,15%
Wonen 384.283 22,43%
- Wonen (art. 14) 379.988 22,18%
- Wonen - Garageboxen (art. 15) 4.296 0,25%
Woongebied 196.525 11,47%
- Woongebied - 1 (art. 16) 176.017 10,27%
- Woongebied - 2 (art. 17) 20.507 1,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 13.027 0,76%
Leiding - Riool (art. 18) 13.027 0,76%
Waarde 169.080 9,87%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 3.033 0,18%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 84.433 4,93%
Waarde - Cultuurhistorie - 2 (art. 21) 81.614 4,76%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 37.804 2,21%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 26.2) 14.308 0,84%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 26.4) 19.891 1,16%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 26.5) 3.606 0,21%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Julianalaan - Frederik Hendriklaan vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Integrale versie Hoge Dennen - Kerckebosch geconsolideerd 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Julianalaan-Frederik Hendriklaan vastgesteld 08-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 22-04-2019 22-04-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) 22-04-2019 22-04-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 22-04-2019 22-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 22-04-2019 22-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Prinses Irenelaan Zeist detail
Prinses Marijkelaan Zeist detail
Regentesselaan Zeist detail
Julianalaan Zeist detail
Julianaplein Zeist detail
Laan van Dillenburg Zeist detail
Louise de Colignyplein Zeist detail
Prinses Margrietlaan Zeist detail
Frederik Hendriklaan Zeist detail
Oranje Nassaulaan Zeist detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox