Integrale versie Hoge Dennen - Kerckebosch

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zeist Dossier NL.IMRO.0355.BPivHogDenKerckb Dossierstatus geconsolideerd Identificatie NL.IMRO.0355.BPivHogDenKerckb-GC01 Planstatus geconsolideerd Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.713.296 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 4) 20.373 1,19%

- Bos (art. 5) 525.074 30,65%

- Centrum - 1 (art. 6) 10.227 0,60%

- Groen (art. 7) 59.875 3,49%

- Horeca (art. 8) 18.285 1,07%

- Maatschappelijk (art. 9) 65.110 3,80%

- Natuur (art. 10) 34.613 2,02%

- Tuin (art. 11) 131.751 7,69%

- Verkeer (art. 12) 264.588 15,44%

- Water (art. 13) 2.591 0,15%

- Wonen (art. 14) 379.988 22,18%
- Wonen - Garageboxen (art. 15) 4.296 0,25%

- Woongebied - 1 (art. 16) 176.017 10,27%
- Woongebied - 2 (art. 17) 20.507 1,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 18) 13.027 0,76%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 3.033 0,18%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 84.433 4,93%
- Waarde - Cultuurhistorie - 2 (art. 21) 81.614 4,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 26.2) 14.308 0,84%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 26.4) 19.891 1,16%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 26.5) 3.606 0,21%