Geo- en vastgoeddata op locatie:

Partiële herziening Kerckebosch

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zeist
DossierNL.IMRO.0355.BPphKerckebosch
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0355.BPphKerckebosch-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 27-05-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.724.375 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bos 15.175 0,88%
- Bos (art. 4) 15.175 0,88%
Groen 1.924 0,11%
- Groen (art. 5) 1.924 0,11%
Maatschappelijk 16.864 0,98%
- Maatschappelijk (art. 6) 16.864 0,98%
Tuin 1.397 0,08%
- Tuin (art. 7) 1.397 0,08%
Verkeer 738 0,04%
- Verkeer (art. 8) 738 0,04%
Woongebied 41.161 2,39%
- Woongebied - 1 (art. 9) 20.654 1,20%
- Woongebied - 2 (art. 10) 20.508 1,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.439 0,08%
Leiding - Riool (art. 11) 1.439 0,08%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 3.606 0,21%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 16.3) 3.606 0,21%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Julianalaan - Frederik Hendriklaan vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Integrale versie Hoge Dennen - Kerckebosch geconsolideerd 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Julianalaan-Frederik Hendriklaan vastgesteld 08-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Steeg Dr Schaepmanlaan 38-74 Van Reeneneweg 155-163 Sola, in Zeist (UT035500497 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 18-06-2019 18-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming Slot Zeist 18-06-2019 18-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 18-06-2019 18-06-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 18-06-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Prinses Irenelaan Zeist detail
Prinses Marijkelaan Zeist detail
Regentesselaan Zeist detail
Julianalaan Zeist detail
Julianaplein Zeist detail
Laan van Dillenburg Zeist detail
Louise de Colignyplein Zeist detail
Prinses Margrietlaan Zeist detail
Frederik Hendriklaan Zeist detail
Oranje Nassaulaan Zeist detail

Meer weten over adressen?