Geo- en vastgoeddata op locatie:

Steynlaan - Antonlaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zeist
DossierNL.IMRO.0355.BPsteynlaanantonln
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0355.BPsteynlaanantonln-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 24-02-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.320 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 7.320 100,00%
- Centrum (art. 3) 7.320 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 7.320 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 7.1) 7.320 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Steynlaan - Antonlaan vastgesteld 26-01-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Bekendmaking melding bodemsanering, locatie: Beukbergenplein 7 tot en met 59 te Zeist (UT035500502) 25-06-2019 25-06-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 25-06-2019 25-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) 25-06-2019 25-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) 25-06-2019 25-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 25-06-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Geiserlaan Zeist detail
Antonlaan Zeist detail

Meer weten over adressen?