Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kamp van Zeist 2006

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Zeist
DossierNL.IMRO.0355.BVKampvanZeist
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0355.BVKampvanZeist-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij voorschriften/regels   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 333.476 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Kamp van Zeist 2006 333.476 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
BesluitvlakKamp van Zeist 333.476 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Kamp van Zeist 2006 vastgesteld 06-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied onherroepelijk 03-06-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) 25-06-2019 25-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) 25-06-2019 25-06-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming Slot Zeist 25-06-2019 25-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) 25-06-2019 25-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Steeg Dr Schaepmanlaan 38-74 Van Reeneneweg 155-163 Sola, in Zeist (UT035500497 25-06-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kampweg Zeist detail

Meer weten over adressen?