Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woningen Kerkveld 63

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Nieuwegein
DossierNL.IMRO.0356.OVJW2016002
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0356.OVJW2016002-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.365 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Woningen Kerkveld 63 1.365 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Projectbesluit 1.365 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Woningen Kerkveld 63 vastgesteld 17-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Woningen Kerkveld 63 ontwerp 28-11-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Gebouw 128 te Soest (UT034200122) 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Nieuwegein: Hooglandse Jaagpad (UT035600805) 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging, locatie: De Liesbosch te Nieuwegein (UT035600176) 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in: De Liesbosch 3 te Nieuwegein (UT035600176) 19-06-2019 19-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: De Liesbosch te Nieuwegein (UT035600801) 19-06-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kerkveld Nieuwegein detail

Meer weten over adressen?