1e Herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 317

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Aalsmeer Dossier NL.IMRO.0358.03CHORNWEG317 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0358.03CHORNWEG317-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 8.506 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 316 3,71%

- Water (art. 4) 502 5,90%

- Wonen (art. 5) 7.689 90,39%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hornweg