Bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 180

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Aalsmeer
DossierNL.IMRO.0358.09V
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0358.09V-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 14-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.166 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Water 1.166 100,00%
- Water - Permanent Wonen (art. 3) 1.166 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.166 100,00%
geluidzone - zonebesluit (art. 7) 1.166 100,00%
Luchtvaartverkeerzone 1.166 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 6) 1.166 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 180 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Noodbevel drones Mysteryland 2019, gemeente Haarlemmermeer detail
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Zwarteweg 93 in Aalsmeer detail
Beleidsregels PFAS gemeente Aalsmeer 2019 detail
Procesmachtiging/Mandaat Aalsmeer 2019 detail
Gemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Langs de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Uiterweg Aalsmeer detail

Meer weten over adressen?