5e Herziening Bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Aalsmeer Dossier NL.IMRO.0358.11E Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0358.11E-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 388 100%

Enkelbestemming m2 %
- Water (art. 3) 388 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 5.1) 388 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan