Bestemmingsplan Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 heeft op 03-11-2011 de status vastgesteld gekregen door Aalsmeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Aalsmeer
Dossier
NL.IMRO.0358.BPGPAMIDWEGDG357
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0358.BPGPAMIDWEGDG357-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 511.637 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 92.538 18,09%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 112.139 21,92%
- Bedrijf - 3 (art. 5) 20.371 3,98%

- Gemengd - 1 (art. 6) 25.643 5,01%
- Gemengd - 2 (art. 7) 56.396 11,02%

- Groen - 1 (art. 8) 33.631 6,57%
- Groen - 2 (art. 9) 14.945 2,92%

- Sport (art. 10) 14.846 2,90%

- Verkeer (art. 11) 95.022 18,57%

- Water (art. 12) 46.107 9,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 13) 13.727 2,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib zone iii (art. 17.1) 112.277 21,94%
- luchtvaartverkeerzone - lib zone iv (art. 17.1) 399.302 78,04%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 18) 36.429 7,12%

- wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 21) 15.817 3,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 19) 20.854 4,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 19) 59 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 5) 749 0,15%