Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landelijk Gebied Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Aalsmeer
DossierNL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-12-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.316.985 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.041.892 44,97%
- Agrarisch (art. 3) 100.059 4,32%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 941.834 40,65%
Bedrijf 359.685 15,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 843 0,04%
- Bedrijf - Solitair (art. 6) 186.449 8,05%
- Bedrijf - Verzamelterrein (art. 7) 172.393 7,44%
Detailhandel 159.015 6,86%
- Detailhandel - Perifeer (art. 8) 3.451 0,15%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 9) 155.565 6,71%
Gemengd 12.304 0,53%
- Gemengd (art. 10) 12.304 0,53%
Groen 7.576 0,33%
- Groen (art. 11) 7.576 0,33%
Verkeer 190.241 8,21%
- Verkeer (art. 12) 190.241 8,21%
Water 25.139 1,09%
- Water (art. 13) 25.139 1,09%
Wonen 521.132 22,49%
- Wonen (art. 14) 41.831 1,81%
- Wonen - Lintbebouwing (art. 15) 479.301 20,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 13.939 0,60%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 3.349 0,14%
Leiding - Riool (art. 17) 10.590 0,46%
Waarde 2.287.613 98,73%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 50.128 2,16%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 2.237.485 96,57%
Waterstaat 355.662 15,35%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 355.662 15,35%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.745.703 75,34%
geluidzone - industrie 50dB (art. 24) 1.745.703 75,34%
Luchtvaartverkeerzone 5.353.189 231,04%
luchtvaartverkeerzone - beperking aantrekken vogels (art. 24) 2.311.347 99,76%
luchtvaartverkeerzone - LIB - beperkingengebied bebouwing 1 (art. 24) 27.134 1,17%
luchtvaartverkeerzone - LIB - beperkingengebied bebouwing 3 (art. 24) 206.511 8,91%
luchtvaartverkeerzone - LIB - beperkingengebied bebouwing 4 (art. 24) 491.212 21,20%
luchtvaartverkeerzone - LIB - hoogtebeperkingen hellend vlak 2 (art. 24) 1.004.767 43,37%
luchtvaartverkeerzone - LIB - hoogtebeperkingen horizontaal vlak 20 meter (art. 24) 99.265 4,28%
luchtvaartverkeerzone - LIB - hoogtebeperkingen horizontaal vlak 45 meter (art. 24) 1.212.952 52,35%
Wetgevingzone 40.227 1,74%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 37.868 1,63%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 6) 2.359 0,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan 1e Herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 317 vastgesteld 07-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost vastgesteld 09-12-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan bp Nieuw Oosteinde, 1e wijziging vastgesteld 31-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Schinkelpolder vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 25-06-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap 25-06-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015 25-06-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 25-06-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015 25-06-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aalsmeerderweg Aalsmeer detail
Distelvlinderstraat Aalsmeer detail
Hornweg Aalsmeer detail
Kerkweg Aalsmeer detail
Legmeerdijk Aalsmeer detail
Machineweg Aalsmeer detail
Middenweg Aalsmeer detail
Oosteinderweg Aalsmeer detail
Schinkeldijkje Aalsmeer detail
Snoekbaarsstraat Aalsmeer detail

Meer weten over adressen?