7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost heeft op 09-12-2015 de status vastgesteld gekregen door Aalsmeer.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Aalsmeer
Dossier
NL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.316.985 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 100.059 4,32%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 941.834 40,65%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 843 0,04%
- Bedrijf - Solitair (art. 6) 186.449 8,05%
- Bedrijf - Verzamelterrein (art. 7) 172.393 7,44%

- Detailhandel - Perifeer (art. 8) 3.451 0,15%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 9) 155.565 6,71%

- Gemengd (art. 10) 12.304 0,53%

- Groen (art. 11) 7.576 0,33%

- Verkeer (art. 12) 190.241 8,21%

- Water (art. 13) 25.139 1,09%

- Wonen (art. 14) 41.831 1,81%
- Wonen - Lintbebouwing (art. 15) 479.301 20,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 3.349 0,14%
- Leiding - Riool (art. 17) 10.590 0,46%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 50.128 2,16%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 2.237.485 96,57%

- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 355.662 15,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 50dB (art. 24) 1.745.703 75,34%

- luchtvaartverkeerzone - beperking aantrekken vogels (art. 24) 2.311.347 99,76%
- luchtvaartverkeerzone - LIB - beperkingengebied bebouwing 1 (art. 24) 27.134 1,17%
- luchtvaartverkeerzone - LIB - beperkingengebied bebouwing 3 (art. 24) 206.511 8,91%
- luchtvaartverkeerzone - LIB - beperkingengebied bebouwing 4 (art. 24) 491.212 21,20%
- luchtvaartverkeerzone - LIB - hoogtebeperkingen hellend vlak 2 (art. 24) 1.004.767 43,37%
- luchtvaartverkeerzone - LIB - hoogtebeperkingen horizontaal vlak 20 meter (art. 24) 99.265 4,28%
- luchtvaartverkeerzone - LIB - hoogtebeperkingen horizontaal vlak 45 meter (art. 24) 1.212.952 52,35%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 37.868 1,63%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 6) 2.359 0,10%