Alkmaar Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alkmaar
DossierNL.IMRO.0361.BP00009
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0361.BP00009-0305
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.385.716 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 12.520 0,90%
- Bedrijf (art. 3) 12.520 0,90%
Detailhandel 21.647 1,56%
- Detailhandel (art. 4) 21.647 1,56%
Gemengd 11.525 0,83%
- Gemengd - 1 (art. 5) 1.598 0,12%
- Gemengd - 2 (art. 6) 6.583 0,48%
- Gemengd - 3 (art. 7) 3.344 0,24%
Groen 82.990 5,99%
- Groen (art. 8) 82.990 5,99%
Kantoor 23.590 1,70%
- Kantoor (art. 9) 23.590 1,70%
Maatschappelijk 114.914 8,29%
- Maatschappelijk (art. 10) 114.914 8,29%
Sport 79.988 5,77%
- Sport (art. 11) 79.988 5,77%
Verkeer 405.495 29,26%
- Verkeer (art. 12) 124.272 8,97%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 281.223 20,29%
Water 53.326 3,85%
- Water (art. 14) 53.326 3,85%
Wonen 579.721 41,84%
- Wonen (art. 15) 579.721 41,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 388.106 28,01%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 25.952 1,87%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 286.256 20,66%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 18) 75.898 5,48%
Waterstaat 120.584 8,70%
Waterstaat - Waterkering (art. 19) 120.584 8,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Frederik Hendriklaan 45 - 47 detail kaart
Omgevingsvergunning Van der Duyn van Maasdamstraat 2 detail kaart
Paul Krugerstraat 13 t/m 77 (oneven) detail kaart
Omgevingsvergunning Vondelstraat 86 detail kaart
1e Partiële herziening Binnenstad Zuid en Oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een (bouw) inrit, Ons Park, kadastrale sectie F, kadastraal perceelnummer 9396, Alkmaar detail
Vergadering Welstands- en Monumentencommissie, gemeente Alkmaar detail
Verleende omgevingsvergunning, vervangen van een coniferen haag door een raster met klimop, Maclaine Pontstraat 48, Alkmaar detail
M.e.r. beoordelingsbesluit Westdijk 15, Alkmaar detail
Ontwerp wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aalbersestraat Alkmaar detail
Albertina Agnesstraat Alkmaar detail
Anna Paulownastraat Alkmaar detail
Baansingel Alkmaar detail
Blekerskade Alkmaar detail
Blekerslaan Alkmaar detail
Charlotte de Bourbonstraat Alkmaar detail
Brouwerstraat Alkmaar detail
Anna van Burenstraat Alkmaar detail
Ernst Casimirstraat Alkmaar detail

Meer weten over adressen?