Boekelermeer Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alkmaar Dossier NL.IMRO.0361.BP00111 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0361.BP00111-0305 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.628.531 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 2.023.522 55,77%
- Bedrijf - Gasbehandeling en gascompressie (art. 4) 84.135 2,32%

- Gemengd - 1 (art. 5) 30.297 0,83%
- Gemengd - 2 (art. 6) 53.416 1,47%

- Groen (art. 7) 511.735 14,10%

- Verkeer (art. 8) 634.117 17,48%

- Water (art. 9) 291.309 8,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 10) 47.130 1,30%
- Leiding - Water (art. 11) 16.411 0,45%

- Waterstaat - Waterkering (art. 12) 222.175 6,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone (art. 15) 479.875 13,23%
- veiligheidszone - bevi (art. 15) 220.798 6,09%
- veiligheidszone - lpg (art. 15) 6.580 0,18%
- veiligheidszone - windturbine (art. 15) 14.464 0,40%