Boekelermeer Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alkmaar
DossierNL.IMRO.0361.BP00111
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0361.BP00111-0305
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.628.531 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 2.107.657 58,09%
- Bedrijf (art. 3) 2.023.522 55,77%
- Bedrijf - Gasbehandeling en gascompressie (art. 4) 84.135 2,32%
Gemengd 83.713 2,31%
- Gemengd - 1 (art. 5) 30.297 0,83%
- Gemengd - 2 (art. 6) 53.416 1,47%
Groen 511.735 14,10%
- Groen (art. 7) 511.735 14,10%
Verkeer 634.117 17,48%
- Verkeer (art. 8) 634.117 17,48%
Water 291.309 8,03%
- Water (art. 9) 291.309 8,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 63.540 1,75%
Leiding - Gas (art. 10) 47.130 1,30%
Leiding - Water (art. 11) 16.411 0,45%
Waterstaat 222.175 6,12%
Waterstaat - Waterkering (art. 12) 222.175 6,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 721.718 19,89%
veiligheidszone (art. 15) 479.875 13,23%
veiligheidszone - bevi (art. 15) 220.798 6,09%
veiligheidszone - lpg (art. 15) 6.580 0,18%
veiligheidszone - windturbine (art. 15) 14.464 0,40%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ondergrondse Hoogspanningsleiding Oterleek-Boekelermeer detail kaart
Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar detail kaart
Omgevingsvergunning te verlenen voor het Bouw loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar detail kaart
Exploitatieplan De Etalage detail kaart
Exploitatieplan Boekelermeer Zuid 1e herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Alkmaar - - Binnenstad detail
Aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorziening detail
Vergadering Welstands- en Monumentencommissie, gemeente Alkmaar detail
M.e.r. beoordelingsbesluit Westdijk 15, Alkmaar detail
Ontwerp wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boekelerdijk Alkmaar detail
Boekelermeerweg Alkmaar detail
Diamantweg Alkmaar detail
Amethiststraat Alkmaar detail
Ivoorstraat Alkmaar detail
Jadestraat Alkmaar detail
Koraalstraat Alkmaar detail
Laanenderweg Alkmaar detail
Nijenburgerweg Alkmaar detail
Opaalstraat Alkmaar detail

Meer weten over adressen?