Tijdelijke ontheffing Bergermeer (Gemeente Alkmaar)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Alkmaar
DossierNL.IMRO.0361.TO322Bergermeer
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0361.TO322Bergermeer-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-04-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 102.538 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Tijdelijke ontheffing Bergermeer (Gemeente Alkmaar) 102.538 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Tijdelijke ontheffing 102.538 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ondergrondse Hoogspanningsleiding Oterleek-Boekelermeer detail kaart
Omgevingsvergunning Meerweg 11 detail kaart
Gerechtelijke Uitspraak Omgevingsvergunning Meerweg 11 detail kaart
Exploitatieplan Boekelermeer Zuid 1e herziening detail kaart
Landelijk Gebied Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vergadering Welstands- en Monumentencommissie, gemeente Alkmaar detail
M.e.r. beoordelingsbesluit Westdijk 15, Alkmaar detail
Ontwerp wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar detail
M.e.r. beoordelingsbesluit Westdijk 15, Alkmaar detail
Ontwerp wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Diamantweg Alkmaar detail

Meer weten over adressen?