Landelijk Gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.09 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0362.09-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 8.648.388 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 640.131 7,40%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 118.960 1,38%
- Agrarisch - 3 (art. 5) 418.710 4,84%
- Agrarisch - 4 (art. 6) 5.543.310 64,10%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf 1 (art. 7) 279.041 3,23%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf 2 (art. 8) 19.707 0,23%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijfsschuur (art. 9) 1.695 0,02%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 10) 244.109 2,82%
- Agrarisch - Glastuinbouw Bedrijfswoning (art. 11) 39.520 0,46%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 12) 12.403 0,14%

- Bedrijf (art. 13) 34.749 0,40%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 14) 5.190 0,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 15) 23.446 0,27%
- Bedrijf - Nutsvoorziening Regelstation (art. 16) 346 0,00%

- Groen (art. 17) 21.087 0,24%

- Horeca (art. 18) 1.522 0,02%
- Horeca - Hotel (art. 19) 1.288 0,01%

- Maatschappelijk (art. 20) 21.017 0,24%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 21) 2.381 0,03%

- Recreatie (art. 22) 103.819 1,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 23) 65.667 0,76%

- Sport - Manege (art. 24) 24.925 0,29%
- Sport - Sporthal (art. 25) 4.321 0,05%

- Tuin (art. 26) 90.355 1,04%

- Verkeer (art. 27) 210.631 2,44%
- Verkeer - Garagebox (art. 28) 1.020 0,01%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 29) 10.238 0,12%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 30) 62.657 0,72%

- Water (art. 31) 504.102 5,83%

- Wonen (art. 32) 134.881 1,56%
- Wonen - Woonzorg (art. 33) 7.161 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 12.029 0,14%
- Leiding - Water (art. 35) 4.767 0,06%

- Waarde - Archeologie (art. 36) 3.432.763 39,69%
- Waarde - Ecologie (art. 37) 1.862.949 21,54%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 65.093 0,75%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 740.002 8,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - zonebesluit (art. 47) 14.845 0,17%

- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 43) 548.680 6,34%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 44) 4.713.442 54,50%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 45) 3.186.970 36,85%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 46) 144.291 1,67%

- wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 49) 2.120 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 50) 219.622 2,54%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 51) 27.372 0,32%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 52) 59.284 0,69%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 53) 20.572 0,24%