Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landelijk Gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.09
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.09-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 26-05-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.648.388 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 7.317.586 84,61%
- Agrarisch - 1 (art. 3) 640.131 7,40%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 118.960 1,38%
- Agrarisch - 3 (art. 5) 418.710 4,84%
- Agrarisch - 4 (art. 6) 5.543.310 64,10%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf 1 (art. 7) 279.041 3,23%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf 2 (art. 8) 19.707 0,23%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijfsschuur (art. 9) 1.695 0,02%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 10) 244.109 2,82%
- Agrarisch - Glastuinbouw Bedrijfswoning (art. 11) 39.520 0,46%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 12) 12.403 0,14%
Bedrijf 63.731 0,74%
- Bedrijf (art. 13) 34.749 0,40%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 14) 5.190 0,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 15) 23.446 0,27%
- Bedrijf - Nutsvoorziening Regelstation (art. 16) 346 0,00%
Groen 21.087 0,24%
- Groen (art. 17) 21.087 0,24%
Horeca 2.809 0,03%
- Horeca (art. 18) 1.522 0,02%
- Horeca - Hotel (art. 19) 1.288 0,01%
Maatschappelijk 23.399 0,27%
- Maatschappelijk (art. 20) 21.017 0,24%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 21) 2.381 0,03%
Recreatie 169.486 1,96%
- Recreatie (art. 22) 103.819 1,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 23) 65.667 0,76%
Sport 29.245 0,34%
- Sport - Manege (art. 24) 24.925 0,29%
- Sport - Sporthal (art. 25) 4.321 0,05%
Tuin 90.355 1,04%
- Tuin (art. 26) 90.355 1,04%
Verkeer 284.546 3,29%
- Verkeer (art. 27) 210.631 2,44%
- Verkeer - Garagebox (art. 28) 1.020 0,01%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 29) 10.238 0,12%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 30) 62.657 0,72%
Water 504.102 5,83%
- Water (art. 31) 504.102 5,83%
Wonen 142.043 1,64%
- Wonen (art. 32) 134.881 1,56%
- Wonen - Woonzorg (art. 33) 7.161 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 16.796 0,19%
Leiding - Gas (art. 34) 12.029 0,14%
Leiding - Water (art. 35) 4.767 0,06%
Waarde 5.295.712 61,23%
Waarde - Archeologie (art. 36) 3.432.763 39,69%
Waarde - Ecologie (art. 37) 1.862.949 21,54%
Waterstaat 805.095 9,31%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 65.093 0,75%
Waterstaat - Waterkering (art. 39) 740.002 8,56%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 14.845 0,17%
geluidzone - zonebesluit (art. 47) 14.845 0,17%
Luchtvaartverkeerzone 8.449.093 97,70%
luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 43) 548.680 6,34%
luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 44) 4.713.442 54,50%
luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 45) 3.186.970 36,85%
Vrijwaringszone 144.291 1,67%
vrijwaringszone - straalpad (art. 46) 144.291 1,67%
Wro-zone 328.969 3,80%
wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 49) 2.120 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 50) 219.622 2,54%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 51) 27.372 0,32%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 52) 59.284 0,69%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 53) 20.572 0,24%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning OIAVHB Landelijk Gebied - Ringdijk 14 vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijventerrein voorontwerp 13-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning OIAVHB Landelijk Gebied - Amsteldijk Zuid 81 vastgesteld 09-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Amstelveen 26-06-2019 26-06-2019 detail
evenementenvergunning Aanvraag voor Serious Kerst 26-06-2019 26-06-2019 detail
collectevergunning Aanvraag voor huis aan huis collecte voor Adventist Development and Relief Agency 26-06-2019 26-06-2019 detail
ventvergunning Aanvraag voor het verkopen van contracten en zonnepanelen van energie-aanbieders 26-06-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 26-06-2019 26-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hollandsedijk Amstelveen detail
Amsteldijk Zuid Amstelveen detail
Bovenkerkerweg Amstelveen detail
De Jonge Gerard Amstelveen detail
Kerklaan Amstelveen detail
Kruitmolen Amstelveen detail
Langs de Akker Amstelveen detail
Nesserlaan Amstelveen detail
De Oude Visscher Amstelveen detail
Ringdijk BP Amstelveen detail

Meer weten over adressen?