Amstelveen Noord - Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.10 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0362.10-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.238.321 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 6.342 0,28%
- Bedrijf - Nutsvoorziening Regelstation (art. 4) 1.630 0,07%

- Centrum (art. 5) 10.742 0,48%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 1.085 0,05%

- Gemengd - 1 (art. 7) 9.846 0,44%
- Gemengd - 2 (art. 8) 1.546 0,07%
- Gemengd - 3 (art. 9) 2.072 0,09%
- Gemengd - 4 (art. 10) 1.141 0,05%
- Gemengd - 5 (art. 11) 3.199 0,14%

- Groen (art. 12) 571.904 25,55%

- Horeca (art. 13) 1.561 0,07%

- Kantoor (art. 14) 124.540 5,56%

- Maatschappelijk (art. 15) 63.889 2,85%

- Sport - Sporthal (art. 16) 10.103 0,45%

- Tuin (art. 17) 61.042 2,73%
- Tuin - 1 (art. 18) 568 0,03%
- Tuin - Parkeertuin (art. 19) 16.864 0,75%

- Verkeer (art. 20) 335.362 14,98%
- Verkeer - Garagebox (art. 21) 18.158 0,81%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 22) 40.859 1,83%
- Verkeer - Parkeren (art. 23) 64.112 2,86%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 24) 286.291 12,79%

- Water (art. 25) 184.110 8,23%

- Wonen (art. 26) 240.866 10,76%
- Wonen - 1 (art. 27) 18.032 0,81%
- Wonen - 2 (art. 28) 82.396 3,68%
- Wonen - 3 (art. 29) 977 0,04%
- Wonen - 4 (art. 30) 11.420 0,51%
- Wonen - 5 (art. 31) 2.897 0,13%
- Wonen - 6 (art. 32) 13.643 0,61%
- Wonen - 7 (art. 33) 5.391 0,24%
- Wonen - Woonzorg (art. 34) 45.725 2,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 35) 28.128 1,26%

- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 49.573 2,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 39) 637.759 28,49%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 40) 2.238.321 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 41) 2.238.321 100,00%

- veiligheidszone - bevi (art. 42) 3.371 0,15%
- veiligheidszone - lpg (art. 43) 3.845 0,17%