Geo- en vastgoeddata op locatie:

Amstelveen Noord - Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.10
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.10-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.238.321 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 7.971 0,36%
- Bedrijf (art. 3) 6.342 0,28%
- Bedrijf - Nutsvoorziening Regelstation (art. 4) 1.630 0,07%
Centrum 10.742 0,48%
- Centrum (art. 5) 10.742 0,48%
Cultuur en ontspanning 1.085 0,05%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 1.085 0,05%
Gemengd 17.804 0,80%
- Gemengd - 1 (art. 7) 9.846 0,44%
- Gemengd - 2 (art. 8) 1.546 0,07%
- Gemengd - 3 (art. 9) 2.072 0,09%
- Gemengd - 4 (art. 10) 1.141 0,05%
- Gemengd - 5 (art. 11) 3.199 0,14%
Groen 571.904 25,55%
- Groen (art. 12) 571.904 25,55%
Horeca 1.561 0,07%
- Horeca (art. 13) 1.561 0,07%
Kantoor 124.540 5,56%
- Kantoor (art. 14) 124.540 5,56%
Maatschappelijk 63.889 2,85%
- Maatschappelijk (art. 15) 63.889 2,85%
Sport 10.103 0,45%
- Sport - Sporthal (art. 16) 10.103 0,45%
Tuin 78.474 3,51%
- Tuin (art. 17) 61.042 2,73%
- Tuin - 1 (art. 18) 568 0,03%
- Tuin - Parkeertuin (art. 19) 16.864 0,75%
Verkeer 744.783 33,27%
- Verkeer (art. 20) 335.362 14,98%
- Verkeer - Garagebox (art. 21) 18.158 0,81%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 22) 40.859 1,83%
- Verkeer - Parkeren (art. 23) 64.112 2,86%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 24) 286.291 12,79%
Water 184.110 8,23%
- Water (art. 25) 184.110 8,23%
Wonen 421.347 18,82%
- Wonen (art. 26) 240.866 10,76%
- Wonen - 1 (art. 27) 18.032 0,81%
- Wonen - 2 (art. 28) 82.396 3,68%
- Wonen - 3 (art. 29) 977 0,04%
- Wonen - 4 (art. 30) 11.420 0,51%
- Wonen - 5 (art. 31) 2.897 0,13%
- Wonen - 6 (art. 32) 13.643 0,61%
- Wonen - 7 (art. 33) 5.391 0,24%
- Wonen - Woonzorg (art. 34) 45.725 2,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 28.128 1,26%
Leiding - Gas (art. 35) 28.128 1,26%
Waterstaat 49.573 2,21%
Waterstaat - Waterkering (art. 36) 49.573 2,21%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 5.114.400 228,49%
luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 39) 637.759 28,49%
luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 40) 2.238.321 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 41) 2.238.321 100,00%
Veiligheidszone 7.216 0,32%
veiligheidszone - bevi (art. 42) 3.371 0,15%
veiligheidszone - lpg (art. 43) 3.845 0,17%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn vastgesteld 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveen Zuid-Oost 2015 vastgesteld 30-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitenveldert 2013 onherroepelijk 06-05-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak Buitenveldert 2013 vastgesteld 06-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 22-04-2019 22-04-2019 detail
verkeersbesluit Amstelveen 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 22-04-2019 22-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Fanny Blankers-Koenlaan Amstelveen detail
Lien Gisolflaan Amstelveen detail
Marie Baronlaan Amstelveen detail
Veteranenlaan Amstelveen detail
Aïdastraat Amstelveen detail
Maccabiadelaan Amstelveen detail
Anna Pawlowastraat Amstelveen detail
Anne Frankstraat Amstelveen detail
Bankrashof Amstelveen detail
Bankrasweg Amstelveen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox