Legmeerpolder

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.11 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0362.11-VG02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.970.139 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 599.946 20,20%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 38.473 1,30%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 5) 6.609 0,22%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 6) 1.664.448 56,04%
- Agrarisch - Glastuinbouw Bedrijfswoning (art. 7) 249.045 8,38%

- Bedrijf (art. 8) 29.509 0,99%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 9) 14.950 0,50%
- Bedrijf - Nutsvoorziening Regelstation (art. 10) 365 0,01%

- Groen (art. 11) 26.539 0,89%

- Natuur (art. 12) 9.543 0,32%

- Tuin (art. 13) 14.304 0,48%

- Verkeer (art. 14) 238.976 8,05%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 15) 23.429 0,79%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 774 0,03%

- Water (art. 17) 35.227 1,19%

- Wonen (art. 18) 10.423 0,35%
- Wonen - 1 (art. 19) 7.579 0,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 18.863 0,64%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 371.864 12,52%

- Waterstaat - Waterkering (art. 22) 119.908 4,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 25) 464.621 15,64%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 26) 2.972.609 100,08%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 27) 5.941.500 200,04%