Geo- en vastgoeddata op locatie:

Legmeerpolder

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.11
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.11-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-07-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.970.139 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.558.521 86,14%
- Agrarisch - 1 (art. 3) 599.946 20,20%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 38.473 1,30%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 5) 6.609 0,22%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 6) 1.664.448 56,04%
- Agrarisch - Glastuinbouw Bedrijfswoning (art. 7) 249.045 8,38%
Bedrijf 44.824 1,51%
- Bedrijf (art. 8) 29.509 0,99%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 9) 14.950 0,50%
- Bedrijf - Nutsvoorziening Regelstation (art. 10) 365 0,01%
Groen 26.539 0,89%
- Groen (art. 11) 26.539 0,89%
Natuur 9.543 0,32%
- Natuur (art. 12) 9.543 0,32%
Tuin 14.304 0,48%
- Tuin (art. 13) 14.304 0,48%
Verkeer 263.180 8,86%
- Verkeer (art. 14) 238.976 8,05%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 15) 23.429 0,79%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 774 0,03%
Water 35.227 1,19%
- Water (art. 17) 35.227 1,19%
Wonen 18.002 0,61%
- Wonen (art. 18) 10.423 0,35%
- Wonen - 1 (art. 19) 7.579 0,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 18.863 0,64%
Leiding - Gas (art. 20) 18.863 0,64%
Waarde 371.864 12,52%
Waarde - Archeologie (art. 21) 371.864 12,52%
Waterstaat 119.908 4,04%
Waterstaat - Waterkering (art. 22) 119.908 4,04%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 9.378.730 315,77%
luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 25) 464.621 15,64%
luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 26) 2.972.609 100,08%
luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 27) 5.941.500 200,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning OIAVHB Legmeerpolder - Meerlandenweg 52 vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveenlijn Opstelterrein vastgesteld 15-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Legmeerdijk 262 vastgesteld 17-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost vastgesteld 09-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Afsluitschema Gasunie S-6349 tpv Meerlandenweg 55 vastgesteld 30-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Amstelveen 18-06-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 18-06-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 18-06-2019 18-06-2019 detail
verkeersbesluit Amstelveen 18-06-2019 18-06-2019 detail
evenementenvergunning Westwijkplein 18-06-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
J.C. van Hattumweg Amstelveen detail
Legmeerdijk Amstelveen detail
Meerlandenweg Amstelveen detail
Noorddammerweg Amstelveen detail
Wagenweg Amstelveen detail
Zijdelweg Amstelveen detail

Meer weten over adressen?