Zijdelweg 21-23

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.11D Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0362.11D-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.617 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 14.804 84,04%

- Groen (art. 4) 946 5,37%

- Water (art. 5) 1.866 10,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 13.950 79,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 9) 13.347 75,76%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 10) 17.617 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 11) 17.617 100,00%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 12) 3.293 18,69%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Zijdelweg