Geo- en vastgoeddata op locatie:

Legmeerpolder Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.11E
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.11E-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.239.481 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 996.549 80,40%
- Agrarisch - 1 (art. 3) 461.737 37,25%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 97.153 7,84%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 5) 5.224 0,42%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 6) 378.492 30,54%
- Agrarisch - Glastuinbouw Bedrijfswoning (art. 7) 53.943 4,35%
Bedrijf 96.981 7,82%
- Bedrijf (art. 8) 96.919 7,82%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 62 0,00%
Groen 27.937 2,25%
- Groen (art. 10) 27.937 2,25%
Tuin 11.024 0,89%
- Tuin (art. 11) 11.024 0,89%
Verkeer 60.744 4,90%
- Verkeer (art. 12) 51.539 4,16%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 13) 9.205 0,74%
Water 44.417 3,58%
- Water (art. 14) 44.417 3,58%
Wonen 1.830 0,15%
- Wonen (art. 15) 1.830 0,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.269 1,15%
Leiding - Gas (art. 16) 14.269 1,15%
Waarde 306.964 24,77%
Waarde - Archeologie (art. 17) 306.964 24,77%
Waterstaat 8.858 0,71%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 8.858 0,71%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 3.706.662 299,05%
luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 21) 1.227.699 99,05%
luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 22) 1.239.481 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 23) 1.239.481 100,00%
Veiligheidszone 2.123 0,17%
veiligheidszone - lpg (art. 24) 2.123 0,17%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning OIAVHB Legmeerpolder Zuid - Legmeerdijk 262 vastgesteld 17-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Afsluitschema Gasunie S-6349 tpv Meerlandenweg 55 vastgesteld 30-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Legmeer-west vastgesteld 24-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning iavhb Legmeerpolder-Zuid - Mc Donalds vastgesteld 07-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Legmeer-west ontwerp 08-05-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Aanvraag voor Cherry Blossom Festival, netwerk evenement met Japanse bedrijven en gerelateerd netwerk 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015 22-04-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015 22-04-2019 22-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Keurmeesterstraat Amstelveen detail
Afmijnstraat Amstelveen detail
Legmeerdijk Amstelveen detail
De Loetenweg Amstelveen detail
Meerlandenweg Amstelveen detail
Noorddammerweg Amstelveen detail
Zijdelweg Amstelveen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox