Legmeerpolder Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.11E Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0362.11E-VG02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.239.481 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 461.737 37,25%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 97.153 7,84%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 5) 5.224 0,42%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 6) 378.492 30,54%
- Agrarisch - Glastuinbouw Bedrijfswoning (art. 7) 53.943 4,35%

- Bedrijf (art. 8) 96.919 7,82%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 62 0,00%

- Groen (art. 10) 27.937 2,25%

- Tuin (art. 11) 11.024 0,89%

- Verkeer (art. 12) 51.539 4,16%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 13) 9.205 0,74%

- Water (art. 14) 44.417 3,58%

- Wonen (art. 15) 1.830 0,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 14.269 1,15%

- Waarde - Archeologie (art. 17) 306.964 24,77%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 8.858 0,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 21) 1.227.699 99,05%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 22) 1.239.481 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 23) 1.239.481 100,00%

- veiligheidszone - lpg (art. 24) 2.123 0,17%