Geo- en vastgoeddata op locatie:

Amstelveen Zuid-West 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.12
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.12-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-03-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 25-03-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.700.820 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 69.428 1,88%
- Bedrijf (art. 3) 65.863 1,78%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 3.565 0,10%
Centrum 10.831 0,29%
- Centrum - 1 (art. 5) 6.777 0,18%
- Centrum - 2 (art. 6) 4.055 0,11%
Gemengd 289.999 7,84%
- Gemengd - 1 (art. 7) 6.874 0,19%
- Gemengd - 2 (art. 8) 90.011 2,43%
- Gemengd - 3 (art. 9) 8.438 0,23%
- Gemengd - 4 (art. 10) 184.675 4,99%
Groen 556.529 15,04%
- Groen (art. 11) 556.529 15,04%
Horeca 14.008 0,38%
- Horeca (art. 12) 14.008 0,38%
Kantoor 24.799 0,67%
- Kantoor (art. 13) 24.799 0,67%
Maatschappelijk 70.863 1,91%
- Maatschappelijk (art. 14) 67.488 1,82%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 3.375 0,09%
Sport 103.721 2,80%
- Sport (art. 16) 95.416 2,58%
- Sport - Manege (art. 17) 8.306 0,22%
Tuin 196.681 5,31%
- Tuin (art. 18) 144.689 3,91%
- Tuin - Parkeertuin (art. 19) 51.992 1,40%
Verkeer 1.197.130 32,35%
- Verkeer (art. 20) 474.689 12,83%
- Verkeer - Garagebox (art. 21) 1.430 0,04%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 22) 37.182 1,00%
- Verkeer - Parkeren (art. 23) 41.615 1,12%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 24) 642.214 17,35%
Water 267.139 7,22%
- Water (art. 25) 267.139 7,22%
Wonen 899.690 24,31%
- Wonen (art. 26) 804.777 21,75%
- Wonen - 1 (art. 27) 9.929 0,27%
- Wonen - 2 (art. 28) 17.860 0,48%
- Wonen - 3 (art. 29) 2.392 0,06%
- Wonen - 4 (art. 30) 2.207 0,06%
- Wonen - 5 (art. 31) 877 0,02%
- Wonen - 6 (art. 32) 20.748 0,56%
- Wonen - 7 (art. 33) 22.957 0,62%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 34) 2.582 0,07%
- Wonen - Woonzorg (art. 35) 15.360 0,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 54.374 1,47%
Leiding - Gas (art. 36) 30.874 0,83%
Leiding - Water (art. 37) 23.501 0,64%
Waarde 467.913 12,64%
Waarde - Archeologie (art. 38) 356.118 9,62%
Waarde - Ecologie (art. 39) 111.795 3,02%
Waterstaat 347.538 9,39%
Waterstaat - Waterkering (art. 40) 347.538 9,39%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 385.557 10,42%
geluidzone - zonebesluit (art. 43) 385.557 10,42%
Luchtvaartverkeerzone 7.401.640 200,00%
luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 44) 3.700.820 100,00%
luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 45) 3.700.820 100,00%
Veiligheidszone 3.857 0,10%
veiligheidszone - bevi (art. 46) 1.905 0,05%
veiligheidszone - lpg (art. 47) 1.952 0,05%
Wetgevingzone 4.474 0,12%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 48) 4.474 0,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Amstelveenlijn Opstelterrein vastgesteld 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost vastgesteld 09-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveen Zuid-Oost 2015 vastgesteld 30-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) vastgesteld 01-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
standplaatsvergunning Westwijkplein 17-06-2019 17-06-2019 detail
evenementenvergunning Westwijkplein 17-06-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 17-06-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 17-06-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Amstelveen 17-06-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bertus Aafjeslaan Amstelveen detail
Aagje Dekenlaan Amstelveen detail
Zetterij Amstelveen detail
Zonnedauwlaan Amstelveen detail
Tamarindelaan Amstelveen detail
Korenbloemlaan Amstelveen detail
Sint Janskruidlaan Amstelveen detail
Marjoleinlaan Amstelveen detail
Annie M.G. Schmidtlaan Amstelveen detail
Rozemarijnlaan Amstelveen detail

Meer weten over adressen?