Amstelveen Zuid-Oost 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.13 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0362.13-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.825.353 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 225.392 5,89%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 4) 6.878 0,18%

- Bedrijf (art. 5) 1.726 0,05%
- Bedrijf - 1 (art. 6) 6.383 0,17%
- Bedrijf - 2 (art. 7) 2.526 0,07%
- Bedrijf - 3 (art. 8) 9.725 0,25%
- Bedrijf - 4 (art. 9) 4.805 0,13%
- Bedrijf - 5 (art. 10) 4.915 0,13%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 11) 1.291 0,03%

- Centrum (art. 12) 16.966 0,44%

- Gemengd (art. 13) 8.987 0,23%
- Gemengd - 1 (art. 14) 12.579 0,33%
- Gemengd - 2 (art. 15) 428 0,01%

- Groen (art. 16) 672.605 17,58%

- Horeca (art. 17) 7.418 0,19%

- Kantoor (art. 18) 117.122 3,06%

- Maatschappelijk (art. 19) 44.051 1,15%
- Maatschappelijk - Gezondheidszorg (art. 20) 83.585 2,19%

- Recreatie - Volkstuin (art. 21) 17.053 0,45%

- Tuin (art. 22) 81.451 2,13%
- Tuin - Parkeertuin (art. 23) 39.509 1,03%

- Verkeer (art. 24) 562.034 14,69%
- Verkeer - Garagebox (art. 25) 9.625 0,25%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 26) 65.365 1,71%
- Verkeer - Parkeren (art. 27) 16.713 0,44%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 28) 713.883 18,66%

- Water (art. 29) 219.751 5,74%

- Wonen (art. 30) 792.024 20,70%
- Wonen - 1 (art. 31) 19.013 0,50%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 32) 5.732 0,15%
- Wonen - Woonzorg (art. 33) 41.985 1,10%

- Woongebied - 1 (art. 34) 5.932 0,16%
- Woongebied - 2 (art. 35) 7.863 0,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 36) 4.898 0,13%
- Leiding - Water (art. 37) 18.627 0,49%

- Waarde - Archeologie (art. 38) 436.458 11,41%
- Waarde - Ecologie (art. 39) 44.262 1,16%

- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 217.216 5,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 43) 3.770.450 98,56%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 44) 3.660.610 95,69%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 45) 8.936 0,23%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 45) 6.874 0,18%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 46) 8.487 0,22%