Amstelveen Zuid-Oost 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.13
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.13-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 07-10-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.825.353 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 232.270 6,07%
- Agrarisch (art. 3) 225.392 5,89%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 4) 6.878 0,18%
Bedrijf 31.371 0,82%
- Bedrijf (art. 5) 1.726 0,05%
- Bedrijf - 1 (art. 6) 6.383 0,17%
- Bedrijf - 2 (art. 7) 2.526 0,07%
- Bedrijf - 3 (art. 8) 9.725 0,25%
- Bedrijf - 4 (art. 9) 4.805 0,13%
- Bedrijf - 5 (art. 10) 4.915 0,13%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 11) 1.291 0,03%
Centrum 16.966 0,44%
- Centrum (art. 12) 16.966 0,44%
Gemengd 21.994 0,57%
- Gemengd (art. 13) 8.987 0,23%
- Gemengd - 1 (art. 14) 12.579 0,33%
- Gemengd - 2 (art. 15) 428 0,01%
Groen 672.605 17,58%
- Groen (art. 16) 672.605 17,58%
Horeca 7.418 0,19%
- Horeca (art. 17) 7.418 0,19%
Kantoor 117.122 3,06%
- Kantoor (art. 18) 117.122 3,06%
Maatschappelijk 127.636 3,34%
- Maatschappelijk (art. 19) 44.051 1,15%
- Maatschappelijk - Gezondheidszorg (art. 20) 83.585 2,19%
Recreatie 17.053 0,45%
- Recreatie - Volkstuin (art. 21) 17.053 0,45%
Tuin 120.960 3,16%
- Tuin (art. 22) 81.451 2,13%
- Tuin - Parkeertuin (art. 23) 39.509 1,03%
Verkeer 1.367.620 35,75%
- Verkeer (art. 24) 562.034 14,69%
- Verkeer - Garagebox (art. 25) 9.625 0,25%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 26) 65.365 1,71%
- Verkeer - Parkeren (art. 27) 16.713 0,44%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 28) 713.883 18,66%
Water 219.751 5,74%
- Water (art. 29) 219.751 5,74%
Wonen 858.754 22,45%
- Wonen (art. 30) 792.024 20,70%
- Wonen - 1 (art. 31) 19.013 0,50%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 32) 5.732 0,15%
- Wonen - Woonzorg (art. 33) 41.985 1,10%
Woongebied 13.795 0,36%
- Woongebied - 1 (art. 34) 5.932 0,16%
- Woongebied - 2 (art. 35) 7.863 0,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 23.525 0,61%
Leiding - Gas (art. 36) 4.898 0,13%
Leiding - Water (art. 37) 18.627 0,49%
Waarde 480.721 12,57%
Waarde - Archeologie (art. 38) 436.458 11,41%
Waarde - Ecologie (art. 39) 44.262 1,16%
Waterstaat 217.216 5,68%
Waterstaat - Waterkering (art. 40) 217.216 5,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 7.431.060 194,26%
luchtvaartverkeerzone - lib art 222 (art. 43) 3.770.450 98,56%
luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 44) 3.660.610 95,69%
Wetgevingzone 24.297 0,64%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 45) 8.936 0,23%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 45) 6.874 0,18%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 46) 8.487 0,22%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
1e Wijjziging Amstelveen Zuid - Oost 2015 - Groenelaan 3 - 5 detail kaart
Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn detail kaart
Amstelveen Zuid-Oost 2015 detail kaart
Amstelveen Zuid-West 2014 detail kaart
Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Amstelveen detail
Aanvraag voor Serious Kerst detail
Aanvraag voor werven donateurs en het houden van een promotie-actie voor KWF detail
Amstelveen detail
Vergunning verleend voor Kerstlichtjestocht op 20 december 2014 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Oude Molen Amstelveen detail
Krijgsman Amstelveen detail
Alpen Rondweg Amstelveen detail
Amsteldijk Zuid Amstelveen detail
Laan van Langerhuize Amstelveen detail
Ararat Amstelveen detail
Arno Amstelveen detail
Bakboord Amstelveen detail
Baken Amstelveen detail
Bernina Amstelveen detail

Meer weten over adressen?