7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Wester Amstel 2018 heeft op 12-12-2018 de status vastgesteld gekregen door Amstelveen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Amstelveen
Dossier
NL.IMRO.0362.14A
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0362.14A-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.274.120 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 4) 16.688 0,39%
- Agrarisch - Handels- en Hulpbedrijf (art. 5) 6.958 0,16%

- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 3) 800.247 18,72%

- Bedrijf (art. 6) 39.720 0,93%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 75.915 1,78%

- Gemengd (art. 8) 3.024 0,07%

- Groen (art. 9) 20.227 0,47%

- Horeca (art. 10) 10.073 0,24%

- Kantoor (art. 11) 4.908 0,11%

- Maatschappelijk (art. 12) 20.049 0,47%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 13) 18.714 0,44%
- Maatschappelijk - Dierenopvang (art. 14) 16.212 0,38%

- Natuur (art. 15) 957.223 22,40%

- Recreatie (art. 16) 779.351 18,23%
- Recreatie - Kinderboerderij (art. 17) 27.378 0,64%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 25) 63.744 1,49%

- Sport (art. 19) 307.601 7,20%
- Sport - Manege (art. 20) 34.842 0,82%

- Tuin (art. 21) 116.497 2,73%

- Verkeer (art. 22) 222.508 5,21%
- Verkeer - 1 (art. 23) 34.653 0,81%
- Verkeer - Parkeren (art. 24) 30.251 0,71%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 25) 1.580 0,04%

- Water (art. 26) 353.800 8,28%
- Water - Permanent Wonen (art. 27) 310 0,01%

- Wonen (art. 28) 200.136 4,68%
- Wonen - Landgoed (art. 29) 111.514 2,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 41.549 0,97%

- Waarde - AardkundigeWaarden (art. 31) 1.427.039 33,39%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 293.083 6,86%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 299.979 7,02%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 1.482.386 34,68%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 32) 2.042.964 47,80%
- Waarde - Cultuurhistorie Gemeente (art. 34) 3.873 0,09%
- Waarde - Cultuurhistorie Rijk (art. 33) 35.584 0,83%

- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 1.025.400 23,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 38) 892.270 20,88%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222A toetshoogte radar (art. 40) 4.274.120 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 toetshoogte (art. 39) 4.274.120 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 41) 1.320.248 30,89%

- veiligheidszone - leiding (art. 42) 262.293 6,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43) 195.731 4,58%