Wester Amstel 2018

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.14A Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0362.14A-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.274.120 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 4) 16.688 0,39%
- Agrarisch - Handels- en Hulpbedrijf (art. 5) 6.958 0,16%

- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 3) 800.247 18,72%

- Bedrijf (art. 6) 39.720 0,93%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 75.915 1,78%

- Gemengd (art. 8) 3.024 0,07%

- Groen (art. 9) 20.227 0,47%

- Horeca (art. 10) 10.073 0,24%

- Kantoor (art. 11) 4.908 0,11%

- Maatschappelijk (art. 12) 20.049 0,47%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 13) 18.714 0,44%
- Maatschappelijk - Dierenopvang (art. 14) 16.212 0,38%

- Natuur (art. 15) 957.223 22,40%

- Recreatie (art. 16) 779.351 18,23%
- Recreatie - Kinderboerderij (art. 17) 27.378 0,64%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 25) 63.744 1,49%

- Sport (art. 19) 307.601 7,20%
- Sport - Manege (art. 20) 34.842 0,82%

- Tuin (art. 21) 116.497 2,73%

- Verkeer (art. 22) 222.508 5,21%
- Verkeer - 1 (art. 23) 34.653 0,81%
- Verkeer - Parkeren (art. 24) 30.251 0,71%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 25) 1.580 0,04%

- Water (art. 26) 353.800 8,28%
- Water - Permanent Wonen (art. 27) 310 0,01%

- Wonen (art. 28) 200.136 4,68%
- Wonen - Landgoed (art. 29) 111.514 2,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 41.549 0,97%

- Waarde - AardkundigeWaarden (art. 31) 1.427.039 33,39%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 293.083 6,86%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 299.979 7,02%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 1.482.386 34,68%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 32) 2.042.964 47,80%
- Waarde - Cultuurhistorie Gemeente (art. 34) 3.873 0,09%
- Waarde - Cultuurhistorie Rijk (art. 33) 35.584 0,83%

- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 1.025.400 23,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 38) 892.270 20,88%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222A toetshoogte radar (art. 40) 4.274.120 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 toetshoogte (art. 39) 4.274.120 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 41) 1.320.248 30,89%

- veiligheidszone - leiding (art. 42) 262.293 6,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43) 195.731 4,58%