7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Amsterdamse Bos 2018 heeft op 26-09-2018 de status vastgesteld gekregen door Amstelveen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Amstelveen
Dossier
NL.IMRO.0362.15A
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0362.15A-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.848.295 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 3.091 0,04%

- Cultuur en ontspanning - Bezoekerscentrum (art. 4) 1.488 0,02%
- Cultuur en ontspanning - Theater (art. 5) 9.233 0,12%

- Gemengd (art. 6) 20.655 0,26%

- Horeca (art. 7) 1.561 0,02%

- Natuur - Recreatie (art. 8) 5.670.246 72,25%

- Recreatie - Kampeerterrein (art. 9) 71.856 0,92%

- Sport (art. 10) 214.208 2,73%
- Sport - Manege (art. 11) 23.105 0,29%
- Sport - Watersport (art. 12) 291.748 3,72%

- Tuin (art. 13) 7.177 0,09%

- Verkeer (art. 14) 85.615 1,09%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 15) 8.080 0,10%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 49.711 0,63%

- Water (art. 17) 1.378.532 17,56%
- Water - Permanent Wonen (art. 18) 1.493 0,02%
- Water - Verblijfsrecreatie (art. 19) 135 0,00%

- Wonen (art. 20) 10.334 0,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 67.777 0,86%
- Leiding - Water (art. 22) 44.847 0,57%

- Waarde - AardkundigeWaarden (art. 23) 435.207 5,55%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 50.852 0,65%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 321.625 4,10%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 314.774 4,01%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 24) 5.551.547 70,74%
- Waarde - Cultuurhistorie Gemeente (art. 25) 4.608 0,06%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 551.815 7,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - zonebesluit (art. 29) 5.460.624 69,58%

- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 3 (art. 30) 782.058 9,96%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 31) 4.731.454 60,29%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222A toetshoogtes radar (art. 33) 7.848.295 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 toetshoogtes (art. 32) 7.848.295 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 34) 7.848.295 100,00%

- overige zone - evenemententerrein 1 (art. 35) 376.625 4,80%
- overige zone - evenemententerrein 2 (art. 35) 136.479 1,74%
- overige zone - evenemententerrein 3 (art. 35) 255.640 3,26%
- overige zone - evenemententerrein 4 (art. 35) 43.579 0,56%
- overige zone - evenemententerrein 5 (art. 35) 9.233 0,12%
- overige zone - evenemententerrein 6 (art. 35) 97.891 1,25%
- overige zone - evenemententerrein 7 (art. 35) 128.488 1,64%
- overige zone - evenemententerrein 8 (art. 35) 21.687 0,28%

- veiligheidszone - bevi (art. 36) 3.236 0,04%