Amstelveen Noord-West 2019

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen Dossier NL.IMRO.0362.16 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0362.16-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.331.575 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 20.424 0,61%
- Bedrijf - Kleinschalig (art. 4) 9.766 0,29%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 2.254 0,07%

- Cultuur en ontspanning - Theater (art. 6) 1.601 0,05%

- Gemengd (art. 6) 3.189 0,10%
- Gemengd - 1 (art. 7) 36.918 1,11%
- Gemengd - 2 (art. 8) 1.134 0,03%
- Gemengd - 3 (art. 9) 4.212 0,13%
- Gemengd - 4 (art. 10) 47.516 1,43%

- Groen (art. 11) 599.394 17,99%

- Horeca (art. 12) 2.526 0,08%

- Kantoor (art. 13) 117.945 3,54%

- Maatschappelijk (art. 14) 73.265 2,20%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 650 0,02%

- Sport (art. 16) 52.749 1,58%

- Tuin (art. 16) 265.983 7,98%
- Tuin - Parkeertuin (art. 18) 1.169 0,04%

- Verkeer (art. 17) 205.009 6,15%
- Verkeer - Garagebox (art. 18) 37.144 1,11%
- Verkeer - Openbaar vervoer (art. 19) 25.050 0,75%
- Verkeer - Parkeren (art. 20) 14.291 0,43%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 534.377 16,04%

- Water (art. 22) 235.323 7,06%
- Water - Permanent Wonen (art. 23) 228 0,01%

- Wonen (art. 24) 994.632 29,85%
- Wonen - 1 (art. 25) 26.169 0,79%
- Wonen - 2 (art. 26) 6.719 0,20%
- Wonen - 3 (art. 27) 1.267 0,04%
- Wonen - 4 (art. 28) 1.631 0,05%
- Wonen - Woonzorg (art. 29) 9.038 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 216.389 6,50%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 127.556 3,83%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 956.542 28,71%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 30) 1.906.741 57,23%
- Waarde - Cultuurhistorie Gemeente (art. 31) 19.624 0,59%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 530.304 15,92%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 3 (art. 36) 48.629 1,46%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 221 nr 4 (art. 37) 1.031.259 30,95%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222A toetshoogtes radar (art. 39) 3.336.452 100,15%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 222 toetshoogtes (art. 38) 3.336.452 100,15%
- luchtvaartverkeerzone - lib art 223 (art. 40) 3.336.452 100,15%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 41) 647 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 41) 1.600 0,05%