Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid - Legmeerdijk 268 en 272

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Amstelveen
DossierNL.IMRO.0362.OIAVHB11ExA
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0362.OIAVHB11ExA-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.542 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid - Legmeerdijk 268 en 272 4.542 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning 4.542 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Legmeerpolder Zuid detail kaart
Paraplubestemmingsplan Herziening Begripsbepaling Peil (Digitaal) detail kaart
Legmeerpolder detail kaart
Omgevingsvergunning i.a.v.h.bp. Legmeerpolder Zuid - Legmeerdijk 266 detail kaart
Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid - Legmeerdijk 268 en 272 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag voor aanbieden van contracten voor controle en reinigen afvoerleidingen detail
Amstelveen detail
Amstelveen detail
Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap detail
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Legmeerdijk Amstelveen detail

Meer weten over adressen?